Moscow Cinema Loader

Դրույթներ և պայմաններ

 • Գնված տոմսերը ենթակա են վերադարձման կամ փոփոխման՝ ֆիլմը սկսելուց 2 ժամ առաջ և միայն ՀԴՄ կտրոնի առկայության դեպքում:
 • Ամրագրած տոմսերը ենթակա են գնման ֆիլմի սկսելուց 20 րոպե առաջ, այլ պարագայում ամրագրումը համարվում է անվավեր։
 • Մինչև 5 տարեկան մեկ երեխայի մուտքն անվճար է, իսկ երկու երեխայի դեպքում պետք է գնել մեկ տոմս:
 • «Մոսկվա» կինոթատրոնում գործող հատուկ ակցիաները չեն տարածվում տոն օրերին:
 • Խստիվ արգելվում է կինոդահլիճ մտնել այլ վայրերից գնած սնունդով/խմիչքով։
 • Ֆիլմի դիտման ընթացքում հարկավոր է անջատել բջջային հեռախոսների ձայնը։
 • 3D ձևաչափով ցուցադրվող ֆիլմի ավարտից հետո պետք է վերադարձնել ակնոցը: Այն վնասելու կամ կորցնելու դեպքում սահմանվում է տուգանք՝ 20.000 դրամի չափով:
 • Կինոթատրոնի աշխատակիցներն իրավունք ունեն դահլիճից դուրս հրավիրելու վերոնշյալ կանոնները խախտած անձանց:
 • Գնված սնունդն ու խմիչքը ենթակա չեն փոխարինման և վերադարձման:
 • «Մոսկվա» կինոթատրոնի տարածքում արգելվում է ծխել ծխախոտ, էլեկտրոնային ծխախոտ և IQOS:
 • www.moscowcinema.com, կայք էջից կարելի է գնել էլ. տոմս, բայց ոչ ամրագրել։ Կինոթատրոնում գործող ակցիաները կարող են չհամատեղվել էլ. տոմս գնելիս:
 • Գնված էլ. տոմսերը ենթակա են վերադարձման կամ փոփոխման՝ ֆիլմը սկսելուց 2 ժամ առաջ և միայն էլ. տոմսի առկայության դեպքում:  
 • «Մոսկվա» կինոթատրոնի տնօրինությունը պատասխանատվություն չի կրում կորած կամ անհետացած անձնական իրերի համար: