Սպասվող Ֆիլմեր

  • Փրկության միություն
  • Ճորտը

Ֆիլմացանկ

Ժամ Ֆիլմի անվանում Տևողություն Տարիք Դահլիճ Արժեք Գնել Էլ․ տոմս
11:00 Սառցե սիրտը 2 1 ժամ 43 րոպե 6+ Կարմիր դահլիճ 1000 Գնել էլ. տոմս
11:45 Ազնիվ գողեր 1 ժամ 39 րոպե 12+ Կապույտ դահլիճ 1000 Գնել էլ. տոմս
12:15 Անհայտ բաժանորդ 1 ժամ 47 րոպե 16+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 1000 Գնել էլ. տոմս
13:15 Սառցե սիրտը 2 1 ժամ 43 րոպե 6+ Կարմիր դահլիճ 1500 Գնել էլ. տոմս
14:15 Իմ խաչը 1 ժամ 44 րոպե 16+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 1000 Գնել էլ. տոմս
15:30 Ջումանջի.Հաջորդ աշխարհ 1 ժամ 54 րոպե 12+ Կարմիր դահլիճ 2000 Գնել էլ. տոմս
16:15 Անհայտ բաժանորդ 1 ժամ 47 րոպե 16+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 1500 Գնել էլ. տոմս
16:30 Սուսերով պար 1 ժամ 33 րոպե 16+ Կապույտ դահլիճ 2000 Գնել էլ. տոմս
17:45 Օդագնացները 1 ժամ 36 րոպե 16+ Կարմիր դահլիճ 2000 Գնել էլ. տոմս
18:15 Ազնիվ գողեր 1 ժամ 39 րոպե 12+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 1500 Գնել էլ. տոմս
19:30 Ջումանջի.Հաջորդ աշխարհ 1 ժամ 54 րոպե 12+ Կարմիր դահլիճ 2500 Գնել էլ. տոմս
20:15 Իմ խաչը 1 ժամ 44 րոպե 16+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 2000 Գնել էլ. տոմս
21:00 Որբ Բրուքլին 2 ժամ 24 րոպե 18+ Կապույտ դահլիճ 2500 Գնել էլ. տոմս
21:45 Սուրբ ծնունդ երկուսի համար 1 ժամ 48 րոպե 16+ Կարմիր դահլիճ 2500 Գնել էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Տևողություն Տարիք Դահլիճ Արժեք Գնել Էլ․ տոմս
11:00 Սառցե սիրտը 2 1 ժամ 43 րոպե 6+ Կարմիր դահլիճ 1000 Գնել էլ. տոմս
11:30 Ազնիվ գողեր 1 ժամ 39 րոպե 12+ Կապույտ դահլիճ 1000 Գնել էլ. տոմս
12:30 Անհայտ բաժանորդ 1 ժամ 47 րոպե 16+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 1000 Գնել էլ. տոմս
13:15 Սառցե սիրտը 2 1 ժամ 43 րոպե 6+ Կարմիր դահլիճ 1500 Գնել էլ. տոմս
13:30 Ջումանջի.Հաջորդ աշխարհ 1 ժամ 54 րոպե 12+ Կապույտ դահլիճ 1500 Գնել էլ. տոմս
14:30 Ազնիվ գողեր 1 ժամ 39 րոպե 12+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 1000 Գնել էլ. տոմս
15:30 Օդագնացները 1 ժամ 36 րոպե 16+ Կարմիր դահլիճ 2000 Գնել էլ. տոմս
15:45 Ջումանջի.Հաջորդ աշխարհ 1 ժամ 54 րոպե 12+ Կապույտ դահլիճ 2000 Գնել էլ. տոմս
16:30 Իմ խաչը 1 ժամ 44 րոպե 16+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 1500 Գնել էլ. տոմս
17:30 Սառցե սիրտը 2 1 ժամ 43 րոպե 6+ Կարմիր դահլիճ 2000 Գնել էլ. տոմս
18:00 Ազնիվ գողեր 1 ժամ 39 րոպե 12+ Կապույտ դահլիճ 2500 Գնել էլ. տոմս
18:30 Անհայտ բաժանորդ 1 ժամ 47 րոպե 16+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 1500 Գնել էլ. տոմս
19:45 Ջումանջի.Հաջորդ աշխարհ 1 ժամ 54 րոպե 12+ Կարմիր դահլիճ 2500 Գնել էլ. տոմս
20:00 Սուսերով պար 1 ժամ 33 րոպե 16+ Կապույտ դահլիճ 2500 Գնել էլ. տոմս
20:30 Իմ խաչը 1 ժամ 44 րոպե 16+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 2000 Գնել էլ. տոմս
21:45 Որբ Բրուքլին 2 ժամ 24 րոպե 18+ Կապույտ դահլիճ 2500 Գնել էլ. տոմս
22:00 Սուրբ ծնունդ երկուսի համար 1 ժամ 48 րոպե 16+ Կարմիր դահլիճ 2500 Գնել էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Տևողություն Տարիք Դահլիճ Արժեք Գնել Էլ․ տոմս
11:00 Սառցե սիրտը 2 1 ժամ 43 րոպե 6+ Կարմիր դահլիճ 1000 Գնել էլ. տոմս
11:30 Ազնիվ գողեր 1 ժամ 39 րոպե 12+ Կապույտ դահլիճ 1000 Գնել էլ. տոմս
12:30 Անհայտ բաժանորդ 1 ժամ 47 րոպե 16+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 1000 Գնել էլ. տոմս
13:15 Սառցե սիրտը 2 1 ժամ 43 րոպե 6+ Կարմիր դահլիճ 1500 Գնել էլ. տոմս
13:30 Ջումանջի.Հաջորդ աշխարհ 1 ժամ 54 րոպե 12+ Կապույտ դահլիճ 1500 Գնել էլ. տոմս
14:30 Ազնիվ գողեր 1 ժամ 39 րոպե 12+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 1000 Գնել էլ. տոմս
15:30 Օդագնացները 1 ժամ 36 րոպե 16+ Կարմիր դահլիճ 2000 Գնել էլ. տոմս
15:45 Ջումանջի.Հաջորդ աշխարհ 1 ժամ 54 րոպե 12+ Կապույտ դահլիճ 2000 Գնել էլ. տոմս
16:30 Իմ խաչը 1 ժամ 44 րոպե 16+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 1500 Գնել էլ. տոմս
17:30 Սառցե սիրտը 2 1 ժամ 43 րոպե 6+ Կարմիր դահլիճ 2000 Գնել էլ. տոմս
18:00 Ազնիվ գողեր 1 ժամ 39 րոպե 12+ Կապույտ դահլիճ 2500 Գնել էլ. տոմս
18:30 Անհայտ բաժանորդ 1 ժամ 47 րոպե 16+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 1500 Գնել էլ. տոմս
19:45 Ջումանջի.Հաջորդ աշխարհ 1 ժամ 54 րոպե 12+ Կարմիր դահլիճ 2500 Գնել էլ. տոմս
20:00 Սուսերով պար 1 ժամ 33 րոպե 16+ Կապույտ դահլիճ 2500 Գնել էլ. տոմս
20:30 Իմ խաչը 1 ժամ 44 րոպե 16+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 2000 Գնել էլ. տոմս
21:45 Որբ Բրուքլին 2 ժամ 24 րոպե 18+ Կապույտ դահլիճ 2500 Գնել էլ. տոմս
22:00 Սուրբ ծնունդ երկուսի համար 1 ժամ 48 րոպե 16+ Կարմիր դահլիճ 2500 Գնել էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Տևողություն Տարիք Դահլիճ Արժեք Գնել Էլ․ տոմս
11:00 Սառցե սիրտը 2 1 ժամ 43 րոպե 6+ Կարմիր դահլիճ 1000 Գնել էլ. տոմս
11:30 Ջումանջի.Հաջորդ աշխարհ 1 ժամ 54 րոպե 12+ Կապույտ դահլիճ 1000 Գնել էլ. տոմս
12:30 Անհայտ բաժանորդ 1 ժամ 47 րոպե 16+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 1000 Գնել էլ. տոմս
13:15 Սառցե սիրտը 2 1 ժամ 43 րոպե 6+ Կարմիր դահլիճ 1500 Գնել էլ. տոմս
13:45 Սուսերով պար 1 ժամ 33 րոպե 16+ Կապույտ դահլիճ 1500 Գնել էլ. տոմս
14:30 Ազնիվ գողեր 1 ժամ 39 րոպե 12+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 1000 Գնել էլ. տոմս
15:30 Օդագնացները 1 ժամ 36 րոպե 16+ Կարմիր դահլիճ 2000 Գնել էլ. տոմս
15:45 Ջումանջի.Հաջորդ աշխարհ 1 ժամ 54 րոպե 12+ Կապույտ դահլիճ 2000 Գնել էլ. տոմս
16:30 Իմ խաչը 1 ժամ 44 րոպե 16+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 1500 Գնել էլ. տոմս
17:30 Սառցե սիրտը 2 1 ժամ 43 րոպե 6+ Կարմիր դահլիճ 2000 Գնել էլ. տոմս
18:00 Ազնիվ գողեր 1 ժամ 39 րոպե 12+ Կապույտ դահլիճ 2500 Գնել էլ. տոմս
18:30 Անհայտ բաժանորդ 1 ժամ 47 րոպե 16+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 1500 Գնել էլ. տոմս
19:45 Ջումանջի.Հաջորդ աշխարհ 1 ժամ 54 րոպե 12+ Կարմիր դահլիճ 2500 Գնել էլ. տոմս
20:00 Սուսերով պար 1 ժամ 33 րոպե 16+ Կապույտ դահլիճ 2500 Գնել էլ. տոմս
20:30 Իմ խաչը 1 ժամ 44 րոպե 16+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 2000 Գնել էլ. տոմս
21:45 Որբ Բրուքլին 2 ժամ 24 րոպե 18+ Կապույտ դահլիճ 2500 Գնել էլ. տոմս
22:00 Սուրբ ծնունդ երկուսի համար 1 ժամ 48 րոպե 16+ Կարմիր դահլիճ 2500 Գնել էլ. տոմս