Սպասվող Ֆիլմեր

  • Գոձիլլա 2:Հրեշների արքան

Ֆիլմացանկ

Ժամ Ֆիլմի անվանում Տևողություն Տարիք Դահլիճ Արժեք Գնել Էլ․ տոմս
11:00 Pokémon դետեկտիվ Pikachu 1 ժամ 51 րոպե 12+ Կարմիր դահլիճ 1000 Գնել էլ. տոմս
11:30 Վրիժառուները. Վերջնախաղ 3 ժամ 2 րոպե 16+ Կապույտ դահլիճ 1000 Գնել էլ. տոմս
12:30 Անմոռանալի օր 1 ժամ 20 րոպե 6+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 1000 Գնել էլ. տոմս
13:00 Արև, սարեր ու սեր 1 ժամ 37 րոպե 12+ Կարմիր դահլիճ 1500 Գնել էլ. տոմս
14:30 Անմոռանալի օր 1 ժամ 20 րոպե 6+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 1000 Գնել էլ. տոմս
14:45 Ջոն Ուիք 3 2 ժամ 24 րոպե 18+ Կապույտ դահլիճ 2000 Գնել էլ. տոմս
15:00 Pokémon դետեկտիվ Pikachu 1 ժամ 51 րոպե 12+ Կարմիր դահլիճ 2000 Գնել էլ. տոմս
16:30 Գործակալ 044: Օպերացիա Գեղարդ 1 ժամ 45 րոպե 12+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 1500 Գնել էլ. տոմս
17:00 Անհույս խաբեբաները 1 ժամ 34 րոպե 16+ Կարմիր դահլիճ 2000 Գնել էլ. տոմս
17:15 Վրիժառուները. Վերջնախաղ 3 ժամ 2 րոպե 16+ Կապույտ դահլիճ 2000 Գնել էլ. տոմս
18:30 Մյուռոնի ճամփորդությունը 1 ժամ 10 րոպե 12+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 1500 Գնել էլ. տոմս
19:00 Արև, սարեր ու սեր 1 ժամ 37 րոպե 12+ Կարմիր դահլիճ 2500 Գնել էլ. տոմս
20:15 Ա.Կ.Ա 1 ժամ 40 րոպե 16+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 2000 Գնել էլ. տոմս
20:30 Անհույս խաբեբաները 1 ժամ 34 րոպե 16+ Կապույտ դահլիճ 2500 Գնել էլ. տոմս
21:00 Ջոն Ուիք 3 2 ժամ 24 րոպե 18+ Կարմիր դահլիճ 2500 Գնել էլ. տոմս
22:15 Արև, սարեր ու սեր 1 ժամ 37 րոպե 12+ Կապույտ դահլիճ 2500 Գնել էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Տևողություն Տարիք Դահլիճ Արժեք Գնել Էլ․ տոմս
11:00 Pokémon դետեկտիվ Pikachu 1 ժամ 51 րոպե 12+ Կարմիր դահլիճ 1000 Գնել էլ. տոմս
11:30 Վրիժառուները. Վերջնախաղ 3 ժամ 2 րոպե 16+ Կապույտ դահլիճ 1000 Գնել էլ. տոմս
12:30 Անմոռանալի օր 1 ժամ 20 րոպե 6+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 1000 Գնել էլ. տոմս
13:00 Արև, սարեր ու սեր 1 ժամ 37 րոպե 12+ Կարմիր դահլիճ 1500 Գնել էլ. տոմս
14:30 Անմոռանալի օր 1 ժամ 20 րոպե 6+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 1000 Գնել էլ. տոմս
14:45 Վրիժառուները. Վերջնախաղ 3 ժամ 2 րոպե 16+ Կապույտ դահլիճ 2000 Գնել էլ. տոմս
15:00 Pokémon դետեկտիվ Pikachu 1 ժամ 51 րոպե 12+ Կարմիր դահլիճ 2000 Գնել էլ. տոմս
16:30 Գործակալ 044: Օպերացիա Գեղարդ 1 ժամ 45 րոպե 12+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 1500 Գնել էլ. տոմս
17:00 Ջոն Ուիք 3 2 ժամ 24 րոպե 18+ Կարմիր դահլիճ 2000 Գնել էլ. տոմս
18:00 Անհույս խաբեբաները 1 ժամ 34 րոպե 16+ Կապույտ դահլիճ 2500 Գնել էլ. տոմս
18:30 Մյուռոնի ճամփորդությունը 1 ժամ 10 րոպե 12+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 1500 Գնել էլ. տոմս
19:30 Արև, սարեր ու սեր 1 ժամ 37 րոպե 12+ Կարմիր դահլիճ 2500 Գնել էլ. տոմս
20:00 Իմ սիրտը քոնն է, Միքայել 1 ժամ 15 րոպե 12+ Կապույտ դահլիճ 1500 Գնել էլ. տոմս
20:15 Ա.Կ.Ա 1 ժամ 40 րոպե 16+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 2000 Գնել էլ. տոմս
21:30 Անհույս խաբեբաները 1 ժամ 34 րոպե 16+ Կարմիր դահլիճ 2500 Գնել էլ. տոմս
22:00 Արև, սարեր ու սեր 1 ժամ 37 րոպե 12+ Կապույտ դահլիճ 2500 Գնել էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Տևողություն Տարիք Դահլիճ Արժեք Գնել Էլ․ տոմս
11:00 Pokémon դետեկտիվ Pikachu 1 ժամ 51 րոպե 12+ Կարմիր դահլիճ 1000 Գնել էլ. տոմս
11:30 Վրիժառուները. Վերջնախաղ 3 ժամ 2 րոպե 16+ Կապույտ դահլիճ 1000 Գնել էլ. տոմս
12:30 Անմոռանալի օր 1 ժամ 20 րոպե 6+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 1000 Գնել էլ. տոմս
13:00 Արև, սարեր ու սեր 1 ժամ 37 րոպե 12+ Կարմիր դահլիճ 1500 Գնել էլ. տոմս
14:30 Անմոռանալի օր 1 ժամ 20 րոպե 6+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 1000 Գնել էլ. տոմս
14:45 Վրիժառուները. Վերջնախաղ 3 ժամ 2 րոպե 16+ Կապույտ դահլիճ 2000 Գնել էլ. տոմս
15:00 Pokémon դետեկտիվ Pikachu 1 ժամ 51 րոպե 12+ Կարմիր դահլիճ 2000 Գնել էլ. տոմս
16:30 Գործակալ 044: Օպերացիա Գեղարդ 1 ժամ 45 րոպե 12+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 1500 Գնել էլ. տոմս
17:00 Անհույս խաբեբաները 1 ժամ 34 րոպե 16+ Կարմիր դահլիճ 2000 Գնել էլ. տոմս
18:30 Իմ սիրտը քոնն է, Միքայել 1 ժամ 15 րոպե 12+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 1500 Գնել էլ. տոմս
19:00 Արև, սարեր ու սեր 1 ժամ 37 րոպե 12+ Կարմիր դահլիճ 2500 Գնել էլ. տոմս
20:15 Ա.Կ.Ա 1 ժամ 40 րոպե 16+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 2000 Գնել էլ. տոմս
21:00 Ջոն Ուիք 3 2 ժամ 24 րոպե 18+ Կարմիր դահլիճ 2500 Գնել էլ. տոմս
21:30 Անհույս խաբեբաները 1 ժամ 34 րոպե 16+ Կապույտ դահլիճ 2500 Գնել էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Տևողություն Տարիք Դահլիճ Արժեք Գնել Էլ․ տոմս
11:00 Ալադին 2 ժամ 7 րոպե 6+ Կարմիր դահլիճ 1000 Գնել էլ. տոմս
11:45 Pokémon դետեկտիվ Pikachu 1 ժամ 51 րոպե 12+ Կապույտ դահլիճ 1000 Գնել էլ. տոմս
13:30 Արև, սարեր ու սեր 1 ժամ 37 րոպե 12+ Կարմիր դահլիճ 1500 Գնել էլ. տոմս
13:45 Ալադին 2 ժամ 7 րոպե 6+ Կապույտ դահլիճ 1500 Գնել էլ. տոմս
15:15 Վրիժառուները. Վերջնախաղ 3 ժամ 2 րոպե 16+ Կարմիր դահլիճ 2000 Գնել էլ. տոմս
16:00 Արև, սարեր ու սեր 1 ժամ 37 րոպե 12+ Կապույտ դահլիճ 2000 Գնել էլ. տոմս
20:15 Ալադին 2 ժամ 7 րոպե 6+ Կապույտ դահլիճ 2500 Գնել էլ. տոմս
21:30 Ջոն Ուիք 3 2 ժամ 24 րոպե 18+ Կարմիր դահլիճ 2500 Գնել էլ. տոմս
22:30 Արև, սարեր ու սեր 1 ժամ 37 րոպե 12+ Կապույտ դահլիճ 2500 Գնել էլ. տոմս