Սպասվող Ֆիլմեր

  • Վայրի թռչունները

Ֆիլմացանկ

Ժամ Ֆիլմի անվանում Տևողություն Տարիք Դահլիճ Արժեք Գնել Էլ․ տոմս
18:30 Իմ խաչը 1 ժամ 44 րոպե 16+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 1500 Գնել էլ. տոմս
19:00 Սուրբ ծնունդ երկուսի համար 1 ժամ 48 րոպե 16+ Կարմիր դահլիճ 2500 Գնել էլ. տոմս
19:45 (Ոչ) կատարյալ տղամարդ 1 ժամ 41 րոպե 12+ Կապույտ դահլիճ 2500 Գնել էլ. տոմս
20:30 Ազնիվ գողեր 1 ժամ 39 րոպե 12+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 2000 Գնել էլ. տոմս
21:00 Վալհալա. Ռագնարյոկ 1 ժամ 45 րոպե 12+ Կարմիր դահլիճ 2500 Գնել էլ. տոմս
21:45 Ջումանջի.Հաջորդ աշխարհ 1 ժամ 54 րոպե 12+ Կապույտ դահլիճ 2500 Գնել էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Տևողություն Տարիք Դահլիճ Արժեք Գնել Էլ․ տոմս
11:00 Սառցե սիրտը 2 1 ժամ 43 րոպե 6+ Կարմիր դահլիճ 1000 Գնել էլ. տոմս
11:45 Քողարկված լրտեսները 1 ժամ 43 րոպե 6+ Կապույտ դահլիճ 1000 Գնել էլ. տոմս
12:30 Ազնիվ գողեր 1 ժամ 39 րոպե 12+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 1000 Գնել էլ. տոմս
13:00 Ջրի տակ 1 ժամ 42 րոպե 16+ Կարմիր դահլիճ 1500 Գնել էլ. տոմս
13:45 (Ոչ) կատարյալ տղամարդ 1 ժամ 41 րոպե 12+ Կապույտ դահլիճ 1500 Գնել էլ. տոմս
14:30 Իմ խաչը 1 ժամ 44 րոպե 16+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 1000 Գնել էլ. տոմս
15:00 Վալհալա. Ռագնարյոկ 1 ժամ 45 րոպե 12+ Կարմիր դահլիճ 2000 Գնել էլ. տոմս
15:30 Հորիզոնին այդքան մոտ 1 ժամ 58 րոպե 16+ Կապույտ դահլիճ 2000 Գնել էլ. տոմս
16:30 Ազնիվ գողեր 1 ժամ 39 րոպե 12+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 1500 Գնել էլ. տոմս
17:00 Սառցե սիրտը 2 1 ժամ 43 րոպե 6+ Կարմիր դահլիճ 2000 Գնել էլ. տոմս
17:45 Ջրի տակ 1 ժամ 42 րոպե 16+ Կապույտ դահլիճ 2000 Գնել էլ. տոմս
18:30 Իմ խաչը 1 ժամ 44 րոպե 16+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 1500 Գնել էլ. տոմս
19:00 Սուրբ ծնունդ երկուսի համար 1 ժամ 48 րոպե 16+ Կարմիր դահլիճ 2500 Գնել էլ. տոմս
19:45 Հորիզոնին այդքան մոտ 1 ժամ 58 րոպե 16+ Կապույտ դահլիճ 2500 Գնել էլ. տոմս
20:30 Ազնիվ գողեր 1 ժամ 39 րոպե 12+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 2000 Գնել էլ. տոմս
21:00 Ջրի տակ 1 ժամ 42 րոպե 16+ Կարմիր դահլիճ 2500 Գնել էլ. տոմս
22:00 Ջումանջի.Հաջորդ աշխարհ 1 ժամ 54 րոպե 12+ Կապույտ դահլիճ 2500 Գնել էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Տևողություն Տարիք Դահլիճ Արժեք Գնել Էլ․ տոմս
11:00 Սառցե սիրտը 2 1 ժամ 43 րոպե 6+ Կարմիր դահլիճ 1000 Գնել էլ. տոմս
11:45 Քողարկված լրտեսները 1 ժամ 43 րոպե 6+ Կապույտ դահլիճ 1000 Գնել էլ. տոմս
12:30 Ազնիվ գողեր 1 ժամ 39 րոպե 12+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 1000 Գնել էլ. տոմս
13:00 Ջրի տակ 1 ժամ 42 րոպե 16+ Կարմիր դահլիճ 1500 Գնել էլ. տոմս
13:45 (Ոչ) կատարյալ տղամարդ 1 ժամ 41 րոպե 12+ Կապույտ դահլիճ 1500 Գնել էլ. տոմս
14:30 Իմ խաչը 1 ժամ 44 րոպե 16+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 1000 Գնել էլ. տոմս
15:00 Վալհալա. Ռագնարյոկ 1 ժամ 45 րոպե 12+ Կարմիր դահլիճ 2000 Գնել էլ. տոմս
15:30 Հորիզոնին այդքան մոտ 1 ժամ 58 րոպե 16+ Կապույտ դահլիճ 2000 Գնել էլ. տոմս
16:30 Ազնիվ գողեր 1 ժամ 39 րոպե 12+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 1500 Գնել էլ. տոմս
17:00 Սառցե սիրտը 2 1 ժամ 43 րոպե 6+ Կարմիր դահլիճ 2000 Գնել էլ. տոմս
17:45 Ջրի տակ 1 ժամ 42 րոպե 16+ Կապույտ դահլիճ 2000 Գնել էլ. տոմս
18:30 Իմ խաչը 1 ժամ 44 րոպե 16+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 1500 Գնել էլ. տոմս
19:00 Սուրբ ծնունդ երկուսի համար 1 ժամ 48 րոպե 16+ Կարմիր դահլիճ 2500 Գնել էլ. տոմս
19:45 Հորիզոնին այդքան մոտ 1 ժամ 58 րոպե 16+ Կապույտ դահլիճ 2500 Գնել էլ. տոմս
20:30 Ազնիվ գողեր 1 ժամ 39 րոպե 12+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 2000 Գնել էլ. տոմս
21:00 Ջրի տակ 1 ժամ 42 րոպե 16+ Կարմիր դահլիճ 2500 Գնել էլ. տոմս
22:00 Ջումանջի.Հաջորդ աշխարհ 1 ժամ 54 րոպե 12+ Կապույտ դահլիճ 2500 Գնել էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Տևողություն Տարիք Դահլիճ Արժեք Գնել Էլ․ տոմս
11:00 Սառցե սիրտը 2 1 ժամ 43 րոպե 6+ Կարմիր դահլիճ 1000 Գնել էլ. տոմս
11:45 Քողարկված լրտեսները 1 ժամ 43 րոպե 6+ Կապույտ դահլիճ 1000 Գնել էլ. տոմս
12:30 Ազնիվ գողեր 1 ժամ 39 րոպե 12+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 1000 Գնել էլ. տոմս
13:00 Ջրի տակ 1 ժամ 42 րոպե 16+ Կարմիր դահլիճ 1500 Գնել էլ. տոմս
13:45 (Ոչ) կատարյալ տղամարդ 1 ժամ 41 րոպե 12+ Կապույտ դահլիճ 1500 Գնել էլ. տոմս
14:30 Իմ խաչը 1 ժամ 44 րոպե 16+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 1000 Գնել էլ. տոմս
15:00 Ջումանջի.Հաջորդ աշխարհ 1 ժամ 54 րոպե 12+ Կարմիր դահլիճ 2000 Գնել էլ. տոմս
15:30 Հորիզոնին այդքան մոտ 1 ժամ 58 րոպե 16+ Կապույտ դահլիճ 2000 Գնել էլ. տոմս
16:30 Ազնիվ գողեր 1 ժամ 39 րոպե 12+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 1500 Գնել էլ. տոմս
17:15 Սառցե սիրտը 2 1 ժամ 43 րոպե 6+ Կարմիր դահլիճ 2000 Գնել էլ. տոմս
17:45 Ջրի տակ 1 ժամ 42 րոպե 16+ Կապույտ դահլիճ 2000 Գնել էլ. տոմս
18:30 Իմ խաչը 1 ժամ 44 րոպե 16+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 1500 Գնել էլ. տոմս
19:15 Սուրբ ծնունդ երկուսի համար 1 ժամ 48 րոպե 16+ Կարմիր դահլիճ 2500 Գնել էլ. տոմս
19:45 Հորիզոնին այդքան մոտ 1 ժամ 58 րոպե 16+ Կապույտ դահլիճ 2500 Գնել էլ. տոմս
20:30 Ազնիվ գողեր 1 ժամ 39 րոպե 12+ Կարմիր Փոքր Դահլիճ 2000 Գնել էլ. տոմս
21:15 Ջրի տակ 1 ժամ 42 րոպե 16+ Կարմիր դահլիճ 2500 Գնել էլ. տոմս
22:00 Վալհալա. Ռագնարյոկ 1 ժամ 45 րոպե 12+ Կապույտ դահլիճ 2500 Գնել էլ. տոմս