Սպասվող ֆիլմեր

 • Ընթացիկ ֆիլմեր

Ժամ Ֆիլմի անվանում Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
11:00 Մինիոնները 2D 6+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Անահիտ 0+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:00 Օ˜յ, Նոյը գնաց 3D 6+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:00 Ֆանտաստիկ քառյակը 12+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Անահիտ 0+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:00 Արձակուրդ 18+ 1500 դրամ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:00 Օ˜յ, Նոյը գնաց 2D 6+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Անահիտ 0+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:00 Արձակուրդ 18+ 2000 դրամ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:00 Ֆանտաստիկ քառյակը 12+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Անավարտ թռիչք 16+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:00 Արձակուրդ 18+ 2000 դրամ Գնել Էլ. տոմս
18:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:00 Ֆանտաստիկ քառյակը 12+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Անավարտ թռիչք 16+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:00 Արձակուրդ 18+ 2000 դրամ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:00 Առաքելությունն անիրագործելի է.Արտաքսվածները 12+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Անավարտ թռիչք 16+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:00 Ա.Ն.Ք.Լ գործակալները 16+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
11:00 Մինիոնները 2D 6+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Անահիտ 0+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:00 Օ˜յ, Նոյը գնաց 3D 6+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:00 Ֆանտաստիկ քառյակը 12+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Անահիտ 0+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:00 Արձակուրդ 18+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:00 Օ˜յ, Նոյը գնաց 2D 6+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Անահիտ 0+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:00 Արձակուրդ 18+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:00 Ֆանտաստիկ քառյակը 12+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Անավարտ թռիչք 16+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:00 Արձակուրդ 18+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:00 Ֆանտաստիկ քառյակը 12+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Անավարտ թռիչք 16+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:00 Արձակուրդ 18+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:00 Առաքելությունն անիրագործելի է.Արտաքսվածները 12+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Անավարտ թռիչք 16+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:00 Ա.Ն.Ք.Լ գործակալները 16+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
11:00 Մինիոնները 2D 6+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Անահիտ 0+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:00 Օ˜յ, Նոյը գնաց 3D 6+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:00 Ֆանտաստիկ քառյակը 12+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Անահիտ 0+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:00 Արձակուրդ 18+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:00 Օ˜յ, Նոյը գնաց 2D 6+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Անահիտ 0+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:00 Արձակուրդ 18+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:00 Ֆանտաստիկ քառյակը 12+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Անավարտ թռիչք 16+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:00 Արձակուրդ 18+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:00 Ֆանտաստիկ քառյակը 12+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Անավարտ թռիչք 16+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:00 Արձակուրդ 18+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:00 Առաքելությունն անիրագործելի է.Արտաքսվածները 12+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Անավարտ թռիչք 16+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:00 Ա.Ն.Ք.Լ գործակալները 16+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
11:00 Մինիոնները 2D 6+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Անահիտ 0+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:00 Օ˜յ, Նոյը գնաց 3D 6+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:00 Ֆանտաստիկ քառյակը 12+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Անահիտ 0+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:00 Արձակուրդ 18+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:00 Օ˜յ, Նոյը գնաց 2D 6+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Անահիտ 0+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:00 Արձակուրդ 18+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:00 Ֆանտաստիկ քառյակը 12+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Անավարտ թռիչք 16+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:00 Արձակուրդ 18+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:00 Ֆանտաստիկ քառյակը 12+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Անավարտ թռիչք 16+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:00 Արձակուրդ 18+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:00 Առաքելությունն անիրագործելի է.Արտաքսվածները 12+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Անավարտ թռիչք 16+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:00 Ա.Ն.Ք.Լ գործակալները 16+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
 • Ֆանտաստիկ քառյակը
  Այսօր: 13:00
  1500 դրամ
  1 ժամ 40 րոպե
 • Օ˜յ, Նոյը գնաց 2D
  Այսօր: 15:00
  2000 դրամ
  1 ժամ 27 րոպե
 • Ա.Ն.Ք.Լ գործակալները (անգլերեն)
  Ցուցադրություն չկա
  1 ժամ 56 րոպե
 • Ա.Ն.Ք.Լ գործակալները
  Այսօր: 22:00
  2000 դրամ
  1 ժամ 56 րոպե
 • Առաքելությունն անիրագործելի է.Արտաքսվածները
  Այսօր: 21:00
  2000 դրամ
  2 ժամ 21 րոպե
 • Մինիոնները 3D
  Ցուցադրություն չկա
  1 ժամ 44 րոպե
 • Իռացիոնալ մարդը
  Ցուցադրություն չկա
  1 ժամ 36 րոպե
 • Օ˜յ, Նոյը գնաց 3D
  Այսօր: 12:00
  1500 դրամ
  1 ժամ 27 րոպե
 • Արձակուրդ
  Այսօր: 14:00
  1500 դրամ
  1 ժամ 39 րոպե
 • Սկոտչ և Whiskey
  Այսօր: 12:30
  1000 դրամ
  1 ժամ 30 րոպե
 • Մինիոնները 2D
  Այսօր: 11:00
  1000 դրամ
  1 ժամ 44 րոպե
 • Անահիտ
  • Ուրբաթ, Օգոստոսի 28, 11:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  • Ուրբաթ, Օգոստոսի 28, 13:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Ուրբաթ, Օգոստոսի 28, 15:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Շաբաթ, Օգոստոսի 29, 11:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  • Շաբաթ, Օգոստոսի 29, 13:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Շաբաթ, Օգոստոսի 29, 15:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Կիրակի, Օգոստոսի 30, 11:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  • Կիրակի, Օգոստոսի 30, 13:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Կիրակի, Օգոստոսի 30, 15:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Օգոստոսի 31, 11:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  • Երկուշաբթի, Օգոստոսի 31, 13:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Օգոստոսի 31, 15:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  Այսօր: 11:30
  500 դրամ
  1 ժամ 25 րոպե
 • Անավարտ թռիչք
  • Ուրբաթ, Օգոստոսի 28, 17:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Ուրբաթ, Օգոստոսի 28, 19:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Ուրբաթ, Օգոստոսի 28, 21:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Շաբաթ, Օգոստոսի 29, 17:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Շաբաթ, Օգոստոսի 29, 19:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Շաբաթ, Օգոստոսի 29, 21:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Կիրակի, Օգոստոսի 30, 17:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Կիրակի, Օգոստոսի 30, 19:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Կիրակի, Օգոստոսի 30, 21:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Օգոստոսի 31, 17:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Երկուշաբթի, Օգոստոսի 31, 19:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Օգոստոսի 31, 21:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  Այսօր: 17:30
  1500 դրամ
  1 ժամ 20 րոպե