Սպասվող ֆիլմեր

 • Ընթացիկ ֆիլմեր

Ժամ Ֆիլմի անվանում Լեզու Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
14:00 Երկրաշարժ հայերեն 16+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Ճամբարում 2 հայերեն 6+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:15 Մոանա ռուսերեն 6+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:15 Գերբնական գազաններ, և որտեղ են բնակվում նրանք ռուսերեն 12+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:15 Մոանա ռուսերեն 6+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 Վերջին Բնակիչը հայերեն 12+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Երկրաշարժ հայերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:15 Կյանք ու կռիվ հայերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Գերբնական գազաններ, և որտեղ են բնակվում նրանք ռուսերեն 12+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:15 Ինկարնացիա ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Լեզու Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
10:00 Մոանա ռուսերեն 6+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
10:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:00 Կյանք ու կռիվ հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Ճամբարում 2 հայերեն 6+ 500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:00 Մոանա ռուսերեն 6+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Վերջին Բնակիչը հայերեն 12+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:00 Կյանք ու կռիվ հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:00 Երկրաշարժ հայերեն 16+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Ճամբարում 2 հայերեն 6+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:00 Դաշնակիցները ռուսերեն 18+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:15 Մոանա ռուսերեն 6+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:15 Գերբնական գազաններ, և որտեղ են բնակվում նրանք ռուսերեն 12+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:15 Մոանա ռուսերեն 6+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 Վերջին Բնակիչը հայերեն 12+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Երկրաշարժ հայերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:15 Կյանք ու կռիվ հայերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Գերբնական գազաններ, և որտեղ են բնակվում նրանք ռուսերեն 12+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:15 Ինկարնացիա ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Լեզու Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
10:00 Գերբնական գազաններ, և որտեղ են բնակվում նրանք ռուսերեն 12+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:00 Կյանք ու կռիվ հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:15 Մոանա ռուսերեն 6+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:00 Գերբնական գազաններ, և որտեղ են բնակվում նրանք ռուսերեն 12+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Ճամբարում 2 հայերեն 6+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:15 Մոանա ռուսերեն 6+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:15 Երկրաշարժ հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:15 Մոանա ռուսերեն 6+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:15 Գերբնական գազաններ, և որտեղ են բնակվում նրանք ռուսերեն 12+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:15 Մոանա ռուսերեն 6+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 Վերջին Բնակիչը հայերեն 12+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Երկրաշարժ հայերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:15 Կյանք ու կռիվ հայերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Դաշնակիցները ռուսերեն 18+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:15 Ինկարնացիա ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Լեզու Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
10:00 Գերբնական գազաններ, և որտեղ են բնակվում նրանք ռուսերեն 12+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:00 Կյանք ու կռիվ հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:15 Մոանա ռուսերեն 6+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:00 Գերբնական գազաններ, և որտեղ են բնակվում նրանք ռուսերեն 12+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Ճամբարում 2 հայերեն 6+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:15 Մոանա ռուսերեն 6+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:15 Երկրաշարժ հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:15 Մոանա ռուսերեն 6+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:15 Գերբնական գազաններ, և որտեղ են բնակվում նրանք ռուսերեն 12+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:15 Մոանա ռուսերեն 6+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 Վերջին Բնակիչը հայերեն 12+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Երկրաշարժ հայերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:15 Կյանք ու կռիվ հայերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Դաշնակիցները ռուսերեն 18+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:15 Ինկարնացիա ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Լեզու Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
10:00 Գերբնական գազաններ, և որտեղ են բնակվում նրանք ռուսերեն 12+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:00 Կյանք ու կռիվ հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:15 Մոանա ռուսերեն 6+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:00 Գերբնական գազաններ, և որտեղ են բնակվում նրանք ռուսերեն 12+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Ճամբարում 2 հայերեն 6+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:15 Մոանա ռուսերեն 6+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:15 Երկրաշարժ հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:15 Մոանա ռուսերեն 6+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:15 Գերբնական գազաններ, և որտեղ են բնակվում նրանք ռուսերեն 12+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:15 Մոանա ռուսերեն 6+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 Վերջին Բնակիչը հայերեն 12+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Երկրաշարժ հայերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:15 Կյանք ու կռիվ հայերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Դաշնակիցները ռուսերեն 18+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:15 Ինկարնացիա ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
 • Ինկարնացիա
  Այսօր: 22:15
  2500 դրամ
  1 ժամ 31 րոպե
 • Մոանա
  Այսօր: 16:15
  2000 դրամ
  1 ժամ 53 րոպե
 • Դաշնակիցները
  Վաղը: 15:00
  2000 դրամ
  2 ժամ 1 րոպե
 • Գերբնական գազաններ, և որտեղ են բնակվում նրանք
  Այսօր: 17:15
  2000 դրամ
  2 ժամ 12 րոպե
 • Երկրաշարժ
  Այսօր: 14:00
  1500 դրամ
  1 ժամ 45 րոպե
 • Կյանք ու կռիվ
  Այսօր: 20:15
  2500 դրամ
  1 ժամ 50 րոպե
 • Դե Տժժա
  • Շաբաթ, Դեկտեմբերի 03, 15:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Շաբաթ, Դեկտեմբերի 03, 17:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Շաբաթ, Դեկտեմբերի 03, 19:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Շաբաթ, Դեկտեմբերի 03, 21:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Կիրակի, Դեկտեմբերի 04, 13:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Կիրակի, Դեկտեմբերի 04, 15:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Կիրակի, Դեկտեմբերի 04, 17:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Կիրակի, Դեկտեմբերի 04, 19:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Կիրակի, Դեկտեմբերի 04, 21:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Դեկտեմբերի 05, 12:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Դեկտեմբերի 05, 15:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Դեկտեմբերի 05, 17:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Երկուշաբթի, Դեկտեմբերի 05, 19:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Երկուշաբթի, Դեկտեմբերի 05, 21:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Երեքշաբթի, Դեկտեմբերի 06, 12:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երեքշաբթի, Դեկտեմբերի 06, 15:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երեքշաբթի, Դեկտեմբերի 06, 17:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Երեքշաբթի, Դեկտեմբերի 06, 19:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Երեքշաբթի, Դեկտեմբերի 06, 21:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Դեկտեմբերի 07, 12:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Դեկտեմբերի 07, 15:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Դեկտեմբերի 07, 17:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Դեկտեմբերի 07, 19:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Դեկտեմբերի 07, 21:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Հինգշաբթի, Դեկտեմբերի 08, 12:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Հինգշաբթի, Դեկտեմբերի 08, 15:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Հինգշաբթի, Դեկտեմբերի 08, 17:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Հինգշաբթի, Դեկտեմբերի 08, 19:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Հինգշաբթի, Դեկտեմբերի 08, 21:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Ուրբաթ, Դեկտեմբերի 09, 12:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Ուրբաթ, Դեկտեմբերի 09, 15:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Ուրբաթ, Դեկտեմբերի 09, 17:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Ուրբաթ, Դեկտեմբերի 09, 19:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Ուրբաթ, Դեկտեմբերի 09, 21:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  Այսօր: 15:30
  1000 դրամ
  1 ժամ 35 րոպե
 • Ճամբարում 2
  • Շաբաթ, Դեկտեմբերի 03, 14:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Կիրակի, Դեկտեմբերի 04, 11:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  • Կիրակի, Դեկտեմբերի 04, 14:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Դեկտեմբերի 05, 13:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երեքշաբթի, Դեկտեմբերի 06, 13:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Դեկտեմբերի 07, 13:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Հինգշաբթի, Դեկտեմբերի 08, 13:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Ուրբաթ, Դեկտեմբերի 09, 13:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  Այսօր: 14:30
  1000 դրամ
  1 ժամ 30 րոպե
 • Վերջին Բնակիչը
  • Շաբաթ, Դեկտեմբերի 03, 18:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Կիրակի, Դեկտեմբերի 04, 12:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Կիրակի, Դեկտեմբերի 04, 18:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Երկուշաբթի, Դեկտեմբերի 05, 18:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Երեքշաբթի, Դեկտեմբերի 06, 18:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Դեկտեմբերի 07, 18:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Հինգշաբթի, Դեկտեմբերի 08, 18:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Ուրբաթ, Դեկտեմբերի 09, 18:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  Այսօր: 18:30
  1500 դրամ
  1 ժամ 22 րոպե
 • Առաջին դեմք
  • Շաբաթ, Դեկտեմբերի 03, 16:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Շաբաթ, Դեկտեմբերի 03, 20:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Կիրակի, Դեկտեմբերի 04, 10:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  • Կիրակի, Դեկտեմբերի 04, 16:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Կիրակի, Դեկտեմբերի 04, 20:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Դեկտեմբերի 05, 11:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  • Երկուշաբթի, Դեկտեմբերի 05, 14:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Դեկտեմբերի 05, 16:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Երկուշաբթի, Դեկտեմբերի 05, 20:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Երեքշաբթի, Դեկտեմբերի 06, 11:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  • Երեքշաբթի, Դեկտեմբերի 06, 14:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երեքշաբթի, Դեկտեմբերի 06, 16:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Երեքշաբթի, Դեկտեմբերի 06, 20:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Դեկտեմբերի 07, 11:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Դեկտեմբերի 07, 14:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Դեկտեմբերի 07, 16:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Դեկտեմբերի 07, 20:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Հինգշաբթի, Դեկտեմբերի 08, 11:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  • Հինգշաբթի, Դեկտեմբերի 08, 14:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Հինգշաբթի, Դեկտեմբերի 08, 16:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Հինգշաբթի, Դեկտեմբերի 08, 20:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Ուրբաթ, Դեկտեմբերի 09, 11:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  • Ուրբաթ, Դեկտեմբերի 09, 14:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Ուրբաթ, Դեկտեմբերի 09, 16:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Ուրբաթ, Դեկտեմբերի 09, 20:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  Այսօր: 16:30
  1500 դրամ
  1 ժամ 50 րոպե
 • Վրիժառուի օրագիրը
  Ցուցադրություն չկա
  1 ժամ 30 րոպե