Սպասվող ֆիլմեր

 • Ընթացիկ ֆիլմեր

Ժամ Ֆիլմի անվանում Լեզու Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
11:00 Քունգ-Ֆու Պանդա 3 /3D ռուսերեն 6+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Արամմա հայերեն 12+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:00 Որոգայթ հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Սիրո Գործակից հայերեն 12+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:00 Հռոմեական հանդիպումներ ռուսերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Արամմա հայերեն 12+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:00 Քունգ-Ֆու Պանդա 3 ռուսերեն 6+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Սիրո Գործակից հայերեն 12+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:00 Զգուշացե՛ք, կանայք են հայերեն 14+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Սիրո Գործակից հայերեն 12+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:00 Թեթևաբարո պապիկը ռուսերեն 18+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Որոգայթ հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:00 Զգուշացե՛ք, կանայք են հայերեն 14+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Սիրո Գործակից հայերեն 12+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:00 Սևի հիսուն երանգները ռուսերեն 18+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 Որոգայթ հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Արամմա հայերեն 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:00 Թեթևաբարո պապիկը ռուսերեն 18+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Որոգայթ հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:15 Դանիացի աղջիկը ռուսերեն 18+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Սիրո Գործակից հայերեն 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:00 Որոգայթ հայերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Լեզու Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
11:00 Քունգ-Ֆու Պանդա 3 /3D ռուսերեն 6+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Արամմա հայերեն 12+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:00 Զգուշացե՛ք, կանայք են հայերեն 14+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Սիրո Գործակից հայերեն 12+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:00 Հռոմեական հանդիպումներ ռուսերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Արամմա հայերեն 12+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:00 Դեդփուլ ռուսերեն 18+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Սիրո Գործակից հայերեն 12+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:45 Լազուրյան ափ ռուսերեն 18+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Սիրո Գործակից հայերեն 12+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:00 Ակտիվ որոնման մեջ ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Որոգայթ հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:00 Զգուշացե՛ք, կանայք են հայերեն 14+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Սիրո Գործակից հայերեն 12+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:00 Դեդփուլ ռուսերեն 18+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 Որոգայթ հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:00 Խաղասեղանին սերն է ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Արամմա հայերեն 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:00 Դեդփուլ ռուսերեն 18+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Որոգայթ հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:00 Լազուրյան ափ ռուսերեն 18+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Սիրո Գործակից հայերեն 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:00 Ակտիվ որոնման մեջ ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Լեզու Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
11:00 Քունգ-Ֆու Պանդա 3 /3D ռուսերեն 6+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Արամմա հայերեն 12+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:00 Զգուշացե՛ք, կանայք են հայերեն 14+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Սիրո Գործակից հայերեն 12+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:00 Հռոմեական հանդիպումներ ռուսերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Արամմա հայերեն 12+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:00 Դեդփուլ ռուսերեն 18+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Սիրո Գործակից հայերեն 12+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:45 Լազուրյան ափ ռուսերեն 18+ 2000 դրամ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Սիրո Գործակից հայերեն 12+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:00 Ակտիվ որոնման մեջ ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Որոգայթ հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:00 Զգուշացե՛ք, կանայք են հայերեն 14+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Սիրո Գործակից հայերեն 12+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:00 Դեդփուլ ռուսերեն 18+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 Որոգայթ հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:00 Խաղասեղանին սերն է ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Արամմա հայերեն 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:00 Դեդփուլ ռուսերեն 18+ 2500 դրամ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Որոգայթ հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:00 Լազուրյան ափ ռուսերեն 18+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Սիրո Գործակից հայերեն 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:00 Ակտիվ որոնման մեջ ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Լեզու Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
11:00 Քունգ-Ֆու Պանդա 3 /3D ռուսերեն 6+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Արամմա հայերեն 12+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:00 Զգուշացե՛ք, կանայք են հայերեն 14+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Սիրո Գործակից հայերեն 12+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:00 Հռոմեական հանդիպումներ ռուսերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Արամմա հայերեն 12+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:00 Դեդփուլ ռուսերեն 18+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Սիրո Գործակից հայերեն 12+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:45 Լազուրյան ափ ռուսերեն 18+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Սիրո Գործակից հայերեն 12+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:00 Ակտիվ որոնման մեջ ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Որոգայթ հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:00 Զգուշացե՛ք, կանայք են հայերեն 14+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Սիրո Գործակից հայերեն 12+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:00 Դեդփուլ ռուսերեն 18+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 Որոգայթ հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:00 Խաղասեղանին սերն է ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Արամմա հայերեն 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:00 Դեդփուլ ռուսերեն 18+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Որոգայթ հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:00 Լազուրյան ափ ռուսերեն 18+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Սիրո Գործակից հայերեն 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:00 Ակտիվ որոնման մեջ ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Լեզու Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
11:00 Քունգ-Ֆու Պանդա 3 /3D ռուսերեն 6+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Արամմա հայերեն 12+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:00 Զգուշացե՛ք, կանայք են հայերեն 14+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Սիրո Գործակից հայերեն 12+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:00 Հռոմեական հանդիպումներ ռուսերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Արամմա հայերեն 12+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:00 Դեդփուլ ռուսերեն 18+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Սիրո Գործակից հայերեն 12+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:45 Լազուրյան ափ ռուսերեն 18+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Սիրո Գործակից հայերեն 12+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:00 Ակտիվ որոնման մեջ ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Որոգայթ հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:00 Զգուշացե՛ք, կանայք են հայերեն 14+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Սիրո Գործակից հայերեն 12+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:00 Դեդփուլ ռուսերեն 18+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 Որոգայթ հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:00 Խաղասեղանին սերն է ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Արամմա հայերեն 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:00 Դեդփուլ ռուսերեն 18+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Որոգայթ հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:00 Զգուշացե՛ք, կանայք են հայերեն 14+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Սիրո Գործակից հայերեն 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:00 Ակտիվ որոնման մեջ ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
 • Խաղասեղանին սերն է
  Վաղը: 19:00
  2500 դրամ
  1 ժամ 35 րոպե
 • Քունգ-Ֆու Պանդա 3 /3D
  Այսօր: 11:00
  1000 դրամ
  1 ժամ 26 րոպե
 • Դանիացի աղջիկը
  Այսօր: 21:15
  2500 դրամ
  1 ժամ 59 րոպե
 • Սիրո Գործակից
  • Չորեքշաբթի, Փետրվարի 10, 12:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Փետրվարի 10, 14:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Փետրվարի 10, 15:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Փետրվարի 10, 17:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Փետրվարի 10, 21:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Հինգշաբթի, Փետրվարի 11, 12:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Հինգշաբթի, Փետրվարի 11, 14:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Հինգշաբթի, Փետրվարի 11, 15:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Հինգշաբթի, Փետրվարի 11, 17:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Հինգշաբթի, Փետրվարի 11, 21:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Ուրբաթ, Փետրվարի 12, 12:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Ուրբաթ, Փետրվարի 12, 14:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Ուրբաթ, Փետրվարի 12, 15:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Ուրբաթ, Փետրվարի 12, 17:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Ուրբաթ, Փետրվարի 12, 21:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Շաբաթ, Փետրվարի 13, 12:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Շաբաթ, Փետրվարի 13, 14:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Շաբաթ, Փետրվարի 13, 15:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Շաբաթ, Փետրվարի 13, 17:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Շաբաթ, Փետրվարի 13, 21:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Կիրակի, Փետրվարի 14, 12:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Կիրակի, Փետրվարի 14, 14:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Կիրակի, Փետրվարի 14, 15:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Կիրակի, Փետրվարի 14, 17:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Կիրակի, Փետրվարի 14, 21:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Փետրվարի 15, 12:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Փետրվարի 15, 14:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Փետրվարի 15, 15:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Փետրվարի 15, 17:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Երկուշաբթի, Փետրվարի 15, 21:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  Այսօր: 12:30
  1000 դրամ
  1 ժամ 42 րոպե
 • Որոգայթ
  • Չորեքշաբթի, Փետրվարի 10, 12:00
   Կապույտ դահլիճ
   1000 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Փետրվարի 10, 16:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Փետրվարի 10, 18:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Փետրվարի 10, 20:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Փետրվարի 10, 22:00
   Կապույտ դահլիճ
   2500 դրամ
  • Հինգշաբթի, Փետրվարի 11, 16:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Հինգշաբթի, Փետրվարի 11, 18:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Հինգշաբթի, Փետրվարի 11, 20:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Ուրբաթ, Փետրվարի 12, 16:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Ուրբաթ, Փետրվարի 12, 18:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Ուրբաթ, Փետրվարի 12, 20:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Շաբաթ, Փետրվարի 13, 16:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Շաբաթ, Փետրվարի 13, 18:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Շաբաթ, Փետրվարի 13, 20:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Կիրակի, Փետրվարի 14, 16:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Կիրակի, Փետրվարի 14, 18:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Կիրակի, Փետրվարի 14, 20:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Փետրվարի 15, 16:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Երկուշաբթի, Փետրվարի 15, 18:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Փետրվարի 15, 20:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  Այսօր: 12:00
  1000 դրամ
  1 ժամ 45 րոպե
 • Արամմա
  • Չորեքշաբթի, Փետրվարի 10, 11:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Փետրվարի 10, 13:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Փետրվարի 10, 19:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Հինգշաբթի, Փետրվարի 11, 11:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  • Հինգշաբթի, Փետրվարի 11, 13:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Հինգշաբթի, Փետրվարի 11, 19:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Ուրբաթ, Փետրվարի 12, 11:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  • Ուրբաթ, Փետրվարի 12, 13:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Ուրբաթ, Փետրվարի 12, 19:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Շաբաթ, Փետրվարի 13, 11:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  • Շաբաթ, Փետրվարի 13, 13:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Շաբաթ, Փետրվարի 13, 19:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Կիրակի, Փետրվարի 14, 11:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  • Կիրակի, Փետրվարի 14, 13:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Կիրակի, Փետրվարի 14, 19:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Փետրվարի 15, 11:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  • Երկուշաբթի, Փետրվարի 15, 13:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Փետրվարի 15, 19:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  Այսօր: 11:30
  500 դրամ
  1 ժամ 36 րոպե
 • Քունգ-Ֆու Պանդա 3
  • Չորեքշաբթի, Փետրվարի 10, 14:00
   Կապույտ դահլիճ
   1500 դրամ
  Այսօր: 14:00
  1500 դրամ
  1 ժամ 26 րոպե
 • Թեթևաբարո պապիկը
  Այսօր: 16:00
  2500 դրամ
  1 ժամ 42 րոպե
 • Սևի հիսուն երանգները
  • Չորեքշաբթի, Փետրվարի 10, 18:00
   Կապույտ դահլիճ
   2500 դրամ
  Այսօր: 18:00
  2500 դրամ
  1 ժամ 33 րոպե
 • Զգուշացե՛ք, կանայք են
  Այսօր: 15:00
  2000 դրամ
 • Լազուրյան ափ
  Վաղը: 14:45
  2000 դրամ
  2 ժամ 2 րոպե
 • Ակտիվ որոնման մեջ
  Վաղը: 16:00
  2500 դրամ
  1 ժամ 50 րոպե
 • Դեդփուլ
  Վաղը: 14:00
  1500 դրամ
  1 ժամ 44 րոպե
 • Փախիր կամ ամուսնացիր
  Մոտակա ցուցադրություն:
  Մարտի 03, 21:00
  2500 դրամ
 • Հռոմեական հանդիպումներ
  Այսօր: 13:00
  1500 դրամ
  1 ժամ 30 րոպե