Սպասվող ֆիլմեր

 • Ընթացիկ ֆիլմեր

Ժամ Ֆիլմի անվանում Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
19:00 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Անավարտ թռիչք 16+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:15 Տերմինատոր.Գենեզիս 2D 12+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:00 Սուպեր Մայք XXL 18+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Անավարտ թռիչք 16+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:30 Երրորդ ավելորդը:Թեդ 2 18+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
23:00 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
11:00 Յուրայի դարաշրջանի աշխարհը 3D 12+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Անահիտ 0+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:45 Տերմինատոր.Գենեզիս 2D 12+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Անահիտ 0+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:15 Սկոտչ և Whiskey 12+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Անահիտ 0+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:00 Տերմինատոր.Գենեզիս 3D 12+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Անավարտ թռիչք 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:00 Երրորդ ավելորդը:Թեդ 2 18+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Անահիտ 0+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:15 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Անավարտ թռիչք 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:00 Սուպեր Մայք XXL 18+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Անավարտ թռիչք 16+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:00 Տերմինատոր.Գենեզիս 3D 12+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:00 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Անավարտ թռիչք 16+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:15 Տերմինատոր.Գենեզիս 2D 12+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:00 Սուպեր Մայք XXL 18+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Անավարտ թռիչք 16+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:30 Երրորդ ավելորդը:Թեդ 2 18+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
23:00 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
11:00 Յուրայի դարաշրջանի աշխարհը 3D 12+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Անահիտ 0+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:45 Տերմինատոր.Գենեզիս 2D 12+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Անահիտ 0+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:15 Սկոտչ և Whiskey 12+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Անահիտ 0+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:00 Տերմինատոր.Գենեզիս 3D 12+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Անավարտ թռիչք 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:00 Երրորդ ավելորդը:Թեդ 2 18+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Անահիտ 0+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:15 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Անավարտ թռիչք 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:00 Սուպեր Մայք XXL 18+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Անավարտ թռիչք 16+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:00 Տերմինատոր.Գենեզիս 3D 12+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:00 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Անավարտ թռիչք 16+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:15 Տերմինատոր.Գենեզիս 2D 12+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:00 Սուպեր Մայք XXL 18+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Անավարտ թռիչք 16+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:30 Երրորդ ավելորդը:Թեդ 2 18+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
23:00 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
11:00 Յուրայի դարաշրջանի աշխարհը 3D 12+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Անահիտ 0+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:45 Տերմինատոր.Գենեզիս 2D 12+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Անահիտ 0+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:15 Սկոտչ և Whiskey 12+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Անահիտ 0+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:00 Տերմինատոր.Գենեզիս 3D 12+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Անավարտ թռիչք 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:00 Երրորդ ավելորդը:Թեդ 2 18+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Անահիտ 0+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:15 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Անավարտ թռիչք 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:00 Սուպեր Մայք XXL 18+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Անավարտ թռիչք 16+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:00 Տերմինատոր.Գենեզիս 3D 12+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:00 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Անավարտ թռիչք 16+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:15 Սուպեր Մայք XXL (անգլերեն) 18+ 2000 դրամ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:00 Երրորդ ավելորդը:Թեդ 2 18+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Անավարտ թռիչք 16+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:15 Տերմինատոր.Գենեզիս 2D 12+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
23:00 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
11:30 Անահիտ 0+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:00 Մինիոնները 3D 6+ 1500 դրամ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Անահիտ 0+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Անահիտ 0+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:00 Մինիոնները 3D 6+ 2000 դրամ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Անավարտ թռիչք 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Անահիտ 0+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:00 Մինիոնները 2D 6+ 2000 դրամ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Անավարտ թռիչք 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Անավարտ թռիչք 16+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Անավարտ թռիչք 16+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Անավարտ թռիչք 16+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
 • Տերմինատոր.Գենեզիս 3D
  Վաղը: 14:00
  2000 դրամ
  2 ժամ 5 րոպե
 • Սուպեր Մայք XXL (անգլերեն)
  Մոտակա ցուցադրություն:
  Հուլիսի 08, 20:15
  2000 դրամ
  1 ժամ 55 րոպե
 • Մինիոնները 2D
  Մոտակա ցուցադրություն:
  Հուլիսի 09, 16:00
  2000 դրամ
  1 ժամ 44 րոպե
 • Մինիոնները 3D
  Մոտակա ցուցադրություն:
  Հուլիսի 09, 12:00
  1500 դրամ
  1 ժամ 44 րոպե
 • Սկոտչ և Whiskey
  Այսօր: 19:00
  2000 դրամ
  1 ժամ 30 րոպե
 • Անահիտ
  • Երկուշաբթի, Հուլիսի 06, 11:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  • Երկուշաբթի, Հուլիսի 06, 12:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Հուլիսի 06, 13:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Հուլիսի 06, 15:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երեքշաբթի, Հուլիսի 07, 11:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  • Երեքշաբթի, Հուլիսի 07, 12:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երեքշաբթի, Հուլիսի 07, 13:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երեքշաբթի, Հուլիսի 07, 15:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Հուլիսի 08, 11:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Հուլիսի 08, 12:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Հուլիսի 08, 13:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Հուլիսի 08, 15:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Հինգշաբթի, Հուլիսի 09, 11:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  • Հինգշաբթի, Հուլիսի 09, 12:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Հինգշաբթի, Հուլիսի 09, 13:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Հինգշաբթի, Հուլիսի 09, 15:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Ուրբաթ, Հուլիսի 10, 11:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  • Ուրբաթ, Հուլիսի 10, 12:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Ուրբաթ, Հուլիսի 10, 13:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Ուրբաթ, Հուլիսի 10, 15:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Շաբաթ, Հուլիսի 11, 11:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  • Շաբաթ, Հուլիսի 11, 12:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Շաբաթ, Հուլիսի 11, 13:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Շաբաթ, Հուլիսի 11, 15:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  Վաղը: 11:30
  500 դրամ
  1 ժամ 25 րոպե
 • Անավարտ թռիչք
  • Կիրակի, Հուլիսի 05, 19:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Կիրակի, Հուլիսի 05, 21:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Հուլիսի 06, 14:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Հուլիսի 06, 16:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Երկուշաբթի, Հուլիսի 06, 17:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Երկուշաբթի, Հուլիսի 06, 19:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Հուլիսի 06, 21:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Երեքշաբթի, Հուլիսի 07, 14:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երեքշաբթի, Հուլիսի 07, 16:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Երեքշաբթի, Հուլիսի 07, 17:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Երեքշաբթի, Հուլիսի 07, 19:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Երեքշաբթի, Հուլիսի 07, 21:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Հուլիսի 08, 14:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Հուլիսի 08, 16:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Հուլիսի 08, 17:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Հուլիսի 08, 19:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Հուլիսի 08, 21:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Հինգշաբթի, Հուլիսի 09, 14:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Հինգշաբթի, Հուլիսի 09, 16:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Հինգշաբթի, Հուլիսի 09, 17:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Հինգշաբթի, Հուլիսի 09, 19:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Հինգշաբթի, Հուլիսի 09, 21:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Ուրբաթ, Հուլիսի 10, 14:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Ուրբաթ, Հուլիսի 10, 16:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Ուրբաթ, Հուլիսի 10, 17:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Ուրբաթ, Հուլիսի 10, 19:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Ուրբաթ, Հուլիսի 10, 21:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Շաբաթ, Հուլիսի 11, 14:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Շաբաթ, Հուլիսի 11, 16:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Շաբաթ, Հուլիսի 11, 17:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Շաբաթ, Հուլիսի 11, 19:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Շաբաթ, Հուլիսի 11, 21:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  Այսօր: 19:30
  2000 դրամ
  1 ժամ 20 րոպե
 • Լոնդոնյան արձակուրդը
  Ցուցադրություն չկա
  1 ժամ 37 րոպե
 • Յուրայի դարաշրջանի աշխարհը 3D
  Վաղը: 11:00
  1000 դրամ
  2 ժամ 5 րոպե
 • Սուպեր Մայք XXL
  Այսօր: 21:00
  2000 դրամ
  1 ժամ 55 րոպե
 • Երրորդ ավելորդը:Թեդ 2
  Այսօր: 22:30
  2000 դրամ
  2 ժամ 15 րոպե
 • Տերմինատոր.Գենեզիս 2D
  Այսօր: 20:15
  2000 դրամ
  2 ժամ 5 րոպե