Սպասվող ֆիլմեր

 • Ընթացիկ ֆիլմեր

Ժամ Ֆիլմի անվանում Լեզու Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
11:00 Փոքրիկ բոսսը ռուսերեն 6+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:15 Ֆորսաժ 8 3D ռուսերեն 12+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Կյանք ու կռիվ 2 հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:00 Գեղեցկուհին և հրեշը ռուսերեն 6+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Կյանք ու կռիվ 2 հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:15 Խոհանոց:Վերջին պայքարը ռուսերեն 12+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Կյանք ու կռիվ 2 հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:00 Ֆորսաժ 8 ռուսերեն 12+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:15 Փոքրիկ բոսսը ռուսերեն 6+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 Կյանք ու կռիվ 2 հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:00 Գեղեցկուհին և հրեշը ռուսերեն 6+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Ֆորսաժ 8 ռուսերեն 12+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Կյանք ու կռիվ 2 հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:15 Խոհանոց:Վերջին պայքարը ռուսերեն 12+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:00 Ֆորսաժ 8 ռուսերեն 12+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Լեզու Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
11:00 Փոքրիկ բոսսը ռուսերեն 6+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Բրավո, Վիրտուոզ հայերեն 16+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:00 Ֆորսաժ 8 ռուսերեն 12+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Կյանք ու կռիվ 2 հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:00 Գեղեցկուհին և հրեշը ռուսերեն 6+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Ֆորսաժ 8 3D ռուսերեն 12+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Կյանք ու կռիվ 2 հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:15 Խոհանոց:Վերջին պայքարը ռուսերեն 12+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:00 Ֆորսաժ 8 ռուսերեն 12+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:15 Փոքրիկ բոսսը ռուսերեն 6+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Բրավո, Վիրտուոզ հայերեն 16+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 Կյանք ու կռիվ 2 հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:00 Գեղեցկուհին և հրեշը ռուսերեն 6+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Ֆորսաժ 8 ռուսերեն 12+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Կյանք ու կռիվ 2 հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:15 Խոհանոց:Վերջին պայքարը ռուսերեն 12+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Բրավո, Վիրտուոզ հայերեն 16+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:00 Ֆորսաժ 8 ռուսերեն 12+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Լեզու Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
11:00 Փոքրիկ բոսսը ռուսերեն 6+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Բրավո, Վիրտուոզ հայերեն 16+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Բրավո, Վիրտուոզ հայերեն 16+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:00 Ֆորսաժ 8 ռուսերեն 12+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Կյանք ու կռիվ 2 հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Կյանք ու կռիվ 2 հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:00 Գեղեցկուհին և հրեշը ռուսերեն 6+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Կյանք ու կռիվ 2 հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Կյանք ու կռիվ 2 հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Ֆորսաժ 8 3D ռուսերեն 12+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:15 Խոհանոց:Վերջին պայքարը ռուսերեն 12+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:00 Ֆորսաժ 8 ռուսերեն 12+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:15 Փոքրիկ բոսսը ռուսերեն 6+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Բրավո, Վիրտուոզ հայերեն 16+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Բրավո, Վիրտուոզ հայերեն 16+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 Կյանք ու կռիվ 2 հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 Կյանք ու կռիվ 2 հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:00 Գեղեցկուհին և հրեշը ռուսերեն 6+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Ֆորսաժ 8 ռուսերեն 12+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Կյանք ու կռիվ 2 հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Կյանք ու կռիվ 2 հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:15 Խոհանոց:Վերջին պայքարը ռուսերեն 12+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Բրավո, Վիրտուոզ հայերեն 16+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Բրավո, Վիրտուոզ հայերեն 16+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:00 Ֆորսաժ 8 ռուսերեն 12+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Լեզու Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
10:30 Փոքրիկ բոսսը ռուսերեն 6+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
10:45 Գեղեցկուհին և հրեշը ռուսերեն 6+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Բրավո, Վիրտուոզ հայերեն 16+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Բրավո, Վիրտուոզ հայերեն 16+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Ֆորսաժ 8 ռուսերեն 12+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Կյանք ու կռիվ 2 հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:00 Խոստումը (ռուսերեն) ռուսերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Կյանք ու կռիվ 2 հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:00 Ֆորսաժ 8 ռուսերեն 12+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Փոքրիկ բոսսը ռուսերեն 6+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Բրավո, Վիրտուոզ հայերեն 16+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Խոստումը (հայերեն) հայերեն 16+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Բրավո, Վիրտուոզ հայերեն 16+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 Կյանք ու կռիվ 2 հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:00 Խոստումը (ռուսերեն) ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:00 Խոստումը (անգլերեն) անգլերեն 16+ 2500 դրամ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Կյանք ու կռիվ 2 հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Խոստումը (հայերեն) հայերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Բրավո, Վիրտուոզ հայերեն 16+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Բրավո, Վիրտուոզ հայերեն 16+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Լեզու Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
11:00 Փոքրիկ բոսսը ռուսերեն 6+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Բրավո, Վիրտուոզ հայերեն 16+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Բրավո, Վիրտուոզ հայերեն 16+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Բրավո, Վիրտուոզ հայերեն 16+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:00 Ֆորսաժ 8 ռուսերեն 12+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Կյանք ու կռիվ 2 հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Կյանք ու կռիվ 2 հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:45 Խոստումը (հայերեն) հայերեն 16+ 1500 դրամ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Կյանք ու կռիվ 2 հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Կյանք ու կռիվ 2 հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:15 Փոքրիկ բոսսը ռուսերեն 6+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Խոստումը (անգլերեն) անգլերեն 16+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Խոստումը (անգլերեն) անգլերեն 16+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:00 Գեղեցկուհին և հրեշը ռուսերեն 6+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Բրավո, Վիրտուոզ հայերեն 16+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Բրավո, Վիրտուոզ հայերեն 16+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Բրավո, Վիրտուոզ հայերեն 16+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:00 Ֆորսաժ 8 ռուսերեն 12+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:15 Խոստումը (հայերեն) հայերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Կյանք ու կռիվ 2 հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Կյանք ու կռիվ 2 հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Բրավո, Վիրտուոզ հայերեն 16+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Բրավո, Վիրտուոզ հայերեն 16+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Բրավո, Վիրտուոզ հայերեն 16+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:45 Խոստումը (ռուսերեն) ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
 • Խոստումը (հայերեն)
  Մոտակա ցուցադրություն:
  Ապրիլի 27, 17:30
  2000 դրամ
  2 ժամ 12 րոպե
 • Խոստումը (անգլերեն)
  Մոտակա ցուցադրություն:
  Ապրիլի 27, 20:00
  2500 դրամ
  2 ժամ 12 րոպե
 • Խոստումը (ռուսերեն)
  Մոտակա ցուցադրություն:
  Ապրիլի 27, 13:00
  1500 դրամ
  2 ժամ 12 րոպե
 • Ֆորսաժ 8
  Այսօր: 17:00
  2000 դրամ
  2 ժամ 25 րոպե
 • Խոհանոց:Վերջին պայքարը
  Այսօր: 15:15
  2000 դրամ
  1 ժամ 50 րոպե
 • Ֆորսաժ 8 3D
  Այսօր: 11:15
  1000 դրամ
  2 ժամ 25 րոպե
 • Գեղեցկուհին և հրեշը
  Այսօր: 13:00
  1500 դրամ
  2 ժամ 3 րոպե
 • Փոքրիկ բոսսը
  Այսօր: 11:00
  1000 դրամ
  1 ժամ 27 րոպե
 • Բրավո, Վիրտուոզ
  Վաղը: 11:30
  500 դրամ
  1 ժամ 44 րոպե
 • Կյանք ու կռիվ 2
  Այսօր: 12:30
  1000 դրամ
  1 ժամ 50 րոպե
 • Դե Տժժա
  Վաղը: 13:30
  1000 դրամ
  1 ժամ 35 րոպե
 • Առաջին դեմք
  Վաղը: 16:30
  1500 դրամ
  1 ժամ 50 րոպե