Սպասվող ֆիլմեր

 • Ընթացիկ ֆիլմեր

Ժամ Ֆիլմի անվանում Լեզու Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
11:00 Ջունգլիների գիրքը ռուսերեն 12+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Արմատներ հայերեն 12+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:45 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Որոգայթ հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:00 Անտանելի կանայք ռուսերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Արմատներ հայերեն 12+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:00 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Որոգայթ հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:00 Փախիր կամ ամուսնացիր հայերեն 12+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:00 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Որոգայթ հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:00 Սպիտակաձյունիկն և որսորդը 2 ռուսերեն 12+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Կանչ հայերեն 12+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:00 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 Փախիր կամ ամուսնացիր հայերեն 12+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:15 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Շքամուտք հայերեն 12+ 2000 դրամ Գնել Էլ. տոմս
20:00 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Փախիր կամ ամուսնացիր հայերեն 12+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:15 Անտանելի կանայք ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Փախիր կամ ամուսնացիր հայերեն 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:00 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:30 Փախիր կամ ամուսնացիր հայերեն 12+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Լեզու Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
11:00 Ջունգլիների գիրքը ռուսերեն 12+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Արմատներ հայերեն 12+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:45 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Որոգայթ հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:00 Անտանելի կանայք ռուսերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Արմատներ հայերեն 12+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:00 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Որոգայթ հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:00 Փախիր կամ ամուսնացիր հայերեն 12+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Կանչ հայերեն 12+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:00 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Որոգայթ հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:00 Անտանելի կանայք ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Արմատներ հայերեն 12+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:00 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 Փախիր կամ ամուսնացիր հայերեն 12+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Շքամուտք հայերեն 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:00 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Փախիր կամ ամուսնացիր հայերեն 12+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:15 Սպիտակաձյունիկն և որսորդը 2 ռուսերեն 12+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Փախիր կամ ամուսնացիր հայերեն 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:00 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:30 Փախիր կամ ամուսնացիր հայերեն 12+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Լեզու Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
11:00 Ջունգլիների գիրքը ռուսերեն 12+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:15 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Արմատներ հայերեն 12+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Որոգայթ հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:00 Անտանելի կանայք ռուսերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:15 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Արմատներ հայերեն 12+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Որոգայթ հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:00 Փախիր կամ ամուսնացիր հայերեն 12+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:15 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Կանչ հայերեն 12+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Որոգայթ հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:00 Ջունգլիների գիրքը ռուսերեն 12+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:15 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Արմատներ հայերեն 12+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 Փախիր կամ ամուսնացիր հայերեն 12+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Շքամուտք հայերեն 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Փախիր կամ ամուսնացիր հայերեն 12+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Սպիտակաձյունիկն և որսորդը 2 ռուսերեն 12+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Փախիր կամ ամուսնացիր հայերեն 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:00 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:30 Փախիր կամ ամուսնացիր հայերեն 12+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Լեզու Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
11:00 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:15 Առաջին վրիժառուն:Դիմակայություն ռուսերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Արմատներ հայերեն 12+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Որոգայթ հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:00 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Արմատներ հայերեն 12+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:00 Առաջին վրիժառուն:Դիմակայություն ռուսերեն 16+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Որոգայթ հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:00 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Կանչ հայերեն 12+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Որոգայթ հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:45 Առաջին վրիժառուն:Դիմակայություն ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:00 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Արմատներ հայերեն 12+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 Փախիր կամ ամուսնացիր հայերեն 12+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:00 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Շքամուտք հայերեն 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Փախիր կամ ամուսնացիր հայերեն 12+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:00 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Առաջին վրիժառուն:Դիմակայություն ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Փախիր կամ ամուսնացիր հայերեն 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:30 Փախիր կամ ամուսնացիր հայերեն 12+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Լեզու Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
11:00 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:15 Առաջին վրիժառուն:Դիմակայություն ռուսերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Արմատներ հայերեն 12+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Որոգայթ հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:00 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Արմատներ հայերեն 12+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:00 Առաջին վրիժառուն:Դիմակայություն ռուսերեն 16+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Որոգայթ հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:00 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Կանչ հայերեն 12+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Որոգայթ հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:45 Առաջին վրիժառուն:Դիմակայություն ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:00 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Արմատներ հայերեն 12+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 Փախիր կամ ամուսնացիր հայերեն 12+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Շքամուտք հայերեն 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Փախիր կամ ամուսնացիր հայերեն 12+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Առաջին վրիժառուն:Դիմակայություն ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Փախիր կամ ամուսնացիր հայերեն 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:30 Փախիր կամ ամուսնացիր հայերեն 12+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
 • Առաջին դեմք
  Այսօր: 11:45
  1000 դրամ
  1 ժամ 50 րոպե
 • Շքամուտք
  Այսօր: 19:30
  2000 դրամ
  1 ժամ 40 րոպե
 • Սպիտակաձյունիկն և որսորդը 2 3D
  Ցուցադրություն չկա
  1 ժամ 49 րոպե
 • Անտանելի կանայք
  Այսօր: 13:00
  1500 դրամ
  1 ժամ 59 րոպե
 • Ջունգլիների գիրքը
  Այսօր: 11:00
  1000 դրամ
  1 ժամ 36 րոպե
 • Առաջին վրիժառուն:Դիմակայություն
  Մոտակա ցուցադրություն:
  Մայիսի 05, 11:15
  1000 դրամ
  2 ժամ 27 րոպե
 • Արմատներ
  • Երկուշաբթի, Մայիսի 02, 11:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  • Երկուշաբթի, Մայիսի 02, 13:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երեքշաբթի, Մայիսի 03, 11:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  • Երեքշաբթի, Մայիսի 03, 13:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երեքշաբթի, Մայիսի 03, 17:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Մայիսի 04, 11:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Մայիսի 04, 13:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Մայիսի 04, 17:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Հինգշաբթի, Մայիսի 05, 11:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  • Հինգշաբթի, Մայիսի 05, 13:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Հինգշաբթի, Մայիսի 05, 17:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Ուրբաթ, Մայիսի 06, 11:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  • Ուրբաթ, Մայիսի 06, 13:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Ուրբաթ, Մայիսի 06, 17:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  Այսօր: 11:30
  500 դրամ
  1 ժամ 20 րոպե
 • Կանչ
  • Երկուշաբթի, Մայիսի 02, 17:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Երեքշաբթի, Մայիսի 03, 15:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Մայիսի 04, 15:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Հինգշաբթի, Մայիսի 05, 15:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Ուրբաթ, Մայիսի 06, 15:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  Այսօր: 17:30
  1500 դրամ
  1 ժամ 16 րոպե
 • Սպիտակաձյունիկն և որսորդը 2
  Այսօր: 17:00
  2500 դրամ
  1 ժամ 49 րոպե
 • Փախիր կամ ամուսնացիր
  Այսօր: 15:00
  2000 դրամ
 • Վա՜յ մամա՛ ջան...
  Ցուցադրություն չկա
  1 ժամ 32 րոպե
 • Որոգայթ
  Այսօր: 12:30
  1000 դրամ
  1 ժամ 45 րոպե