Սպասվող ֆիլմեր

 • Ընթացիկ ֆիլմեր

Ժամ Ֆիլմի անվանում Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
11:00 Մինիոնները 2D 6+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:00 Մինիոնները 3D 6+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Անահիտ 0+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:00 Թղթե քաղաքները 12+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:00 Վատիկանյան ձայնագրություններ 18+ 1500 դրամ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Անահիտ 0+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:00 Թղթե քաղաքները 12+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:00 Մինիոնները 3D 6+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Անահիտ 0+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:00 Ձախլիկը(անգլերեն՝ ռուսերեն ենթագրերով) 16+ 2000 դրամ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:00 Մինիոնները 3D 6+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 Անավարտ թռիչք 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:15 Թղթե քաղաքները 12+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:00 Մինիոնները 2D 6+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Անավարտ թռիչք 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:15 Հաջողության աստղագուշակ 12+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:00 Վատիկանյան ձայնագրություններ 18+ 2000 դրամ Գնել Էլ. տոմս
22:30 Անավարտ թռիչք 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
23:00 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
11:00 Մինիոնները 2D 6+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:00 Մինիոնները 3D 6+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Անահիտ 0+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:00 Թղթե քաղաքները 12+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:00 Վատիկանյան ձայնագրություններ 18+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Անահիտ 0+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:00 Թղթե քաղաքները 12+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:00 Մինիոնները 3D 6+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Անահիտ 0+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:00 Ձախլիկը(անգլերեն՝ ռուսերեն ենթագրերով) 16+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:00 Մինիոնները 3D 6+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 Անավարտ թռիչք 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:15 Թղթե քաղաքները 12+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:00 Մինիոնները 2D 6+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Անավարտ թռիչք 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:15 Հաջողության աստղագուշակ 12+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:00 Վատիկանյան ձայնագրություններ 18+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:30 Անավարտ թռիչք 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
23:00 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
11:00 Մինիոնները 2D 6+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:00 Մինիոնները 2D 6+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Անահիտ 0+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:00 Թղթե քաղաքները 12+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:00 Վատիկանյան ձայնագրություններ 18+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Անահիտ 0+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:00 Թղթե քաղաքները 12+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:00 Մինիոնները 3D 6+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Անահիտ 0+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:00 Ձախլիկը(անգլերեն՝ ռուսերեն ենթագրերով) 16+ 2000 դրամ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:00 Մինիոնները 3D 6+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 Անավարտ թռիչք 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:15 Թղթե քաղաքները 12+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:00 Մինիոնները 2D 6+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Անավարտ թռիչք 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:15 Հաջողության աստղագուշակ 12+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:00 Վատիկանյան ձայնագրություններ 18+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:30 Անավարտ թռիչք 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
23:00 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
11:00 Մինիոնները 2D 6+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Մինիոնները 3D 6+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Անահիտ 0+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:00 Թղթե քաղաքները 12+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:15 Վատիկանյան ձայնագրություններ 18+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Անահիտ 0+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:00 Թղթե քաղաքները 12+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:15 Մինիոնները 3D 6+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Անահիտ 0+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:00 Ձախլիկը(անգլերեն՝ ռուսերեն ենթագրերով) 16+ 2000 դրամ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:00 Մինիոնները 3D 6+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 Անավարտ թռիչք 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:15 Թղթե քաղաքները 12+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:00 Մինիոնները 2D 6+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Անավարտ թռիչք 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:15 Հաջողության աստղագուշակ 12+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:00 Վատիկանյան ձայնագրություններ 18+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:30 Անավարտ թռիչք 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
23:00 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
 • Վատիկանյան ձայնագրություններ
  Այսօր: 14:00
  1500 դրամ
  1 ժամ 31 րոպե
 • Թղթե քաղաքները
  Այսօր: 13:00
  1500 դրամ
  1 ժամ 45 րոպե
 • Հաջողության աստղագուշակ
  Այսօր: 21:15
  2000 դրամ
  1 ժամ 35 րոպե
 • Մինիոնները 3D
  Այսօր: 12:00
  1500 դրամ
  1 ժամ 44 րոպե
 • Ձախլիկը(անգլերեն՝ ռուսերեն ենթագրերով)
  Այսօր: 17:00
  2000 դրամ
  2 ժամ 3 րոպե
 • Տերմինատոր.Գենեզիս 3D
  Ցուցադրություն չկա
  2 ժամ 5 րոպե
 • Մինիոնները 2D
  Այսօր: 11:00
  1000 դրամ
  1 ժամ 44 րոպե
 • Սկոտչ և Whiskey
  Այսօր: 11:30
  500 դրամ
  1 ժամ 30 րոպե
 • Անահիտ
  Այսօր: 12:30
  1000 դրամ
  1 ժամ 25 րոպե
 • Անավարտ թռիչք
  Այսօր: 18:30
  2000 դրամ
  1 ժամ 20 րոպե