Սպասվող ֆիլմեր

 • Ընթացիկ ֆիլմեր

Ժամ Ֆիլմի անվանում Լեզու Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
15:30 3+2 կգ հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:15 Ճամբարում 2 հայերեն 6+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:00 Կյանք ու կռիվ հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Քավորը հայերեն 12+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:15 18+ Դե Տժժա հայերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 Ճամբարում 2 հայերեն 6+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:00 Կյանք ու կռիվ հայերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Քավորը հայերեն 12+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:00 Ջեք Ռիչեր 2:Երբեք մի՛ վերադարձիր ռուսերեն 12+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Մի խելագարի պատմություն հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:00 Կյանք ու կռիվ հայերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:15 18+ Դե Տժժա հայերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Լեզու Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
11:00 Կյանք ու կռիվ հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:00 Տրոլլերը 3D ռուսերեն 6+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Ճամբարում 2 հայերեն 6+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:00 Կյանք ու կռիվ հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 18+ Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:00 Տրոլլերը ռուսերեն 6+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 18+ Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:00 Կյանք ու կռիվ հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 3+2 կգ հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:00 Տրոլլերը ռուսերեն 6+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:00 18+ Դե Տժժա հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Քավորը հայերեն 12+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:00 Տրոլլերը 3D ռուսերեն 6+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 Ճամբարում 2 հայերեն 6+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:00 Կյանք ու կռիվ հայերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Քավորը հայերեն 12+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:00 Տրոլլերը ռուսերեն 6+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Մի խելագարի պատմություն հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:00 Կյանք ու կռիվ հայերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:00 18+ Դե Տժժա հայերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Լեզու Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
11:00 Կյանք ու կռիվ հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:00 Տրոլլերը 3D ռուսերեն 6+ 1000 դրամ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Ճամբարում 2 հայերեն 6+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:00 Կյանք ու կռիվ հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 18+ Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:00 Տրոլլերը ռուսերեն 6+ 1500 դրամ Գնել Էլ. տոմս
14:30 18+ Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:00 Կյանք ու կռիվ հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 3+2 կգ հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:00 Տրոլլերը ռուսերեն 6+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Քավորը հայերեն 12+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:00 Տրոլլերը 3D ռուսերեն 6+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 Ճամբարում 2 հայերեն 6+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Քավորը հայերեն 12+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:00 Կյանք ու կռիվ հայերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Մի խելագարի պատմություն հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Կյանք ու կռիվ հայերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:00 18+ Դե Տժժա հայերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Լեզու Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
10:30 Ճամբարում 2 հայերեն 6+ 500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:00 Կյանք ու կռիվ հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:00 Տրոլլերը 3D ռուսերեն 6+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 18+ Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:00 Կյանք ու կռիվ հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 18+ Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:00 Տրոլլերը ռուսերեն 6+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Ճամբարում 2 հայերեն 6+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:00 Կյանք ու կռիվ հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Ճամբարում 2 հայերեն 6+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:00 Տրոլլերը ռուսերեն 6+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:00 Կյանք ու կռիվ հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Քավորը հայերեն 12+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:00 Տրոլլերը 3D ռուսերեն 6+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 Ճամբարում 2 հայերեն 6+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:00 Կյանք ու կռիվ հայերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 3+2 կգ հայերեն 16+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:00 18+ Դե Տժժա հայերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Մի խելագարի պատմություն հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:00 Կյանք ու կռիվ հայերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:00 18+ Դե Տժժա հայերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Լեզու Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
11:00 Ճամբարում 2 հայերեն 6+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:00 Տրոլլերը 3D ռուսերեն 6+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 18+ Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:00 Կյանք ու կռիվ հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 18+ Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:00 Տրոլլերը ռուսերեն 6+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Ճամբարում 2 հայերեն 6+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:00 Կյանք ու կռիվ հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Ճամբարում 2 հայերեն 6+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:00 Կյանք ու կռիվ հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Քավորը հայերեն 12+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:00 Տրոլլերը 3D ռուսերեն 6+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 Ճամբարում 2 հայերեն 6+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:00 Կյանք ու կռիվ հայերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 3+2 կգ հայերեն 16+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Մի խելագարի պատմություն հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:00 Կյանք ու կռիվ հայերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:00 18+ Դե Տժժա հայերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
 • Տրոլլերը 3D
  Վաղը: 12:00
  1000 դրամ
  1 ժամ 32 րոպե
 • Քավորը
  • Չորեքշաբթի, Հոկտեմբերի 26, 17:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Հոկտեմբերի 26, 19:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Հինգշաբթի, Հոկտեմբերի 27, 17:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Հինգշաբթի, Հոկտեմբերի 27, 19:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Ուրբաթ, Հոկտեմբերի 28, 17:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Ուրբաթ, Հոկտեմբերի 28, 19:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Շաբաթ, Հոկտեմբերի 29, 17:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Կիրակի, Հոկտեմբերի 30, 17:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Երկուշաբթի, Հոկտեմբերի 31, 17:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  Այսօր: 17:30
  1500 դրամ
  1 ժամ 30 րոպե
 • Դոկտոր Սթրենջ
  • Երկուշաբթի, Հոկտեմբերի 31, 11:45
   Կապույտ դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Հոկտեմբերի 31, 14:00
   Կապույտ դահլիճ
   1500 դրամ
  • Երկուշաբթի, Հոկտեմբերի 31, 20:00
   Կարմիր դահլիճ
   2500 դրամ
  • Երկուշաբթի, Հոկտեմբերի 31, 20:00
   Կապույտ դահլիճ
   2500 դրամ
  • Երեքշաբթի, Նոյեմբերի 01, 11:45
   Կապույտ դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երեքշաբթի, Նոյեմբերի 01, 14:00
   Կապույտ դահլիճ
   1500 դրամ
  Մոտակա ցուցադրություն:
  Հոկտեմբերի 31, 11:45
  1000 դրամ
  2 ժամ 35 րոպե
 • Միսս Փերեգրինի տարօրինակ երեխաների տունը
  Ցուցադրություն չկա
  2 ժամ 7 րոպե
 • Ջեք Ռիչեր 2:Երբեք մի՛ վերադարձիր
  • Չորեքշաբթի, Հոկտեմբերի 26, 20:00
   Կապույտ դահլիճ
   2500 դրամ
  Այսօր: 20:00
  2500 դրամ
  1 ժամ 58 րոպե
 • Կյանք ու կռիվ
  Այսօր: 17:00
  2000 դրամ
  1 ժամ 40 րոպե
 • 18+ Դե Տժժա
  • Չորեքշաբթի, Հոկտեմբերի 26, 18:15
   Կապույտ դահլիճ
   2500 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Հոկտեմբերի 26, 22:15
   Կապույտ դահլիճ
   2500 դրամ
  • Հինգշաբթի, Հոկտեմբերի 27, 13:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Հինգշաբթի, Հոկտեմբերի 27, 14:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Հինգշաբթի, Հոկտեմբերի 27, 17:00
   Կարմիր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Հինգշաբթի, Հոկտեմբերի 27, 22:00
   Կապույտ դահլիճ
   2500 դրամ
  • Ուրբաթ, Հոկտեմբերի 28, 13:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Ուրբաթ, Հոկտեմբերի 28, 14:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Ուրբաթ, Հոկտեմբերի 28, 22:00
   Կապույտ դահլիճ
   2500 դրամ
  • Շաբաթ, Հոկտեմբերի 29, 12:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Շաբաթ, Հոկտեմբերի 29, 13:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Շաբաթ, Հոկտեմբերի 29, 20:00
   Կապույտ դահլիճ
   2500 դրամ
  • Շաբաթ, Հոկտեմբերի 29, 22:00
   Կապույտ դահլիճ
   2500 դրամ
  • Կիրակի, Հոկտեմբերի 30, 12:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Կիրակի, Հոկտեմբերի 30, 13:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Կիրակի, Հոկտեմբերի 30, 22:00
   Կապույտ դահլիճ
   2500 դրամ
  • Երկուշաբթի, Հոկտեմբերի 31, 12:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Հոկտեմբերի 31, 13:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Հոկտեմբերի 31, 18:00
   Կապույտ դահլիճ
   2500 դրամ
  • Երկուշաբթի, Հոկտեմբերի 31, 22:00
   Կապույտ դահլիճ
   2500 դրամ
  Այսօր: 18:15
  2500 դրամ
  1 ժամ 35 րոպե
 • Մի խելագարի պատմություն
  • Չորեքշաբթի, Հոկտեմբերի 26, 20:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Հինգշաբթի, Հոկտեմբերի 27, 20:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Ուրբաթ, Հոկտեմբերի 28, 20:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Շաբաթ, Հոկտեմբերի 29, 20:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Կիրակի, Հոկտեմբերի 30, 20:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Հոկտեմբերի 31, 20:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  Այսօր: 20:30
  2000 դրամ
  2 ժամ 14 րոպե
 • Տրոլլերը
  Վաղը: 14:00
  1500 դրամ
  1 ժամ 32 րոպե
 • Ճամբարում 2
  • Չորեքշաբթի, Հոկտեմբերի 26, 16:15
   Կապույտ դահլիճ
   2000 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Հոկտեմբերի 26, 18:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Հինգշաբթի, Հոկտեմբերի 27, 12:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Հինգշաբթի, Հոկտեմբերի 27, 18:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Ուրբաթ, Հոկտեմբերի 28, 12:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Ուրբաթ, Հոկտեմբերի 28, 18:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Շաբաթ, Հոկտեմբերի 29, 10:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  • Շաբաթ, Հոկտեմբերի 29, 14:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Շաբաթ, Հոկտեմբերի 29, 15:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Շաբաթ, Հոկտեմբերի 29, 18:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Կիրակի, Հոկտեմբերի 30, 11:00
   Կարմիր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Կիրակի, Հոկտեմբերի 30, 14:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Կիրակի, Հոկտեմբերի 30, 15:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Կիրակի, Հոկտեմբերի 30, 18:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Երկուշաբթի, Հոկտեմբերի 31, 14:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Հոկտեմբերի 31, 15:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Հոկտեմբերի 31, 18:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  Այսօր: 16:15
  2000 դրամ
  1 ժամ 30 րոպե
 • 3+2 կգ
  • Չորեքշաբթի, Հոկտեմբերի 26, 15:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Հինգշաբթի, Հոկտեմբերի 27, 15:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Ուրբաթ, Հոկտեմբերի 28, 15:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Շաբաթ, Հոկտեմբերի 29, 19:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Կիրակի, Հոկտեմբերի 30, 19:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Երկուշաբթի, Հոկտեմբերի 31, 19:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  Այսօր: 15:30
  1000 դրամ
  1 ժամ 24 րոպե
 • Առաջին դեմք
  • Չորեքշաբթի, Հոկտեմբերի 26, 16:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Հոկտեմբերի 26, 21:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Հինգշաբթի, Հոկտեմբերի 27, 11:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  • Հինգշաբթի, Հոկտեմբերի 27, 16:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Հինգշաբթի, Հոկտեմբերի 27, 21:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Ուրբաթ, Հոկտեմբերի 28, 11:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  • Ուրբաթ, Հոկտեմբերի 28, 16:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Ուրբաթ, Հոկտեմբերի 28, 21:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Շաբաթ, Հոկտեմբերի 29, 11:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  • Շաբաթ, Հոկտեմբերի 29, 16:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Շաբաթ, Հոկտեմբերի 29, 21:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Կիրակի, Հոկտեմբերի 30, 11:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  • Կիրակի, Հոկտեմբերի 30, 16:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Կիրակի, Հոկտեմբերի 30, 21:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Հոկտեմբերի 31, 11:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  • Երկուշաբթի, Հոկտեմբերի 31, 16:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Երկուշաբթի, Հոկտեմբերի 31, 21:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  Այսօր: 16:30
  1500 դրամ
  1 ժամ 50 րոպե