Սպասվող ֆիլմեր

 • Ընթացիկ ֆիլմեր

Ժամ Ֆիլմի անվանում Լեզու Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
11:00 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:00 Կյանք ու կռիվ հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:00 Երեք իքս:Համաշխարհային տիրապետություն ռուսերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Կյանք ու կռիվ հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:00 Մարդասպանի կրեդոն ռուսերեն 16+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:00 Երեք իքս:Համաշխարհային տիրապետություն ռուսերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Կյանք ու կռիվ հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:00 Ձյունե թագուհին 3.Կրակ և սառույց ռուսերեն 6+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:00 Լա-Լա Լենդ ռուսերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:45 Գիշերվա օրենքը ռուսերեն 18+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:15 Երեք իքս:Համաշխարհային տիրապետություն ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Կյանք ու կռիվ հայերեն 16+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:00 Լա-Լա Լենդ ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:15 Ծիր կաթինի ճանապարհով ռուսերեն 12+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Կյանք ու կռիվ հայերեն 16+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:15 Ինչո՞ւ նա ռուսերեն 18+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Լեզու Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
11:00 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:00 Կյանք ու կռիվ հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:00 Երեք իքս:Համաշխարհային տիրապետություն ռուսերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Կյանք ու կռիվ հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:00 Մարդասպանի կրեդոն ռուսերեն 16+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:00 Երեք իքս:Համաշխարհային տիրապետություն ռուսերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Կյանք ու կռիվ հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:00 Ձյունե թագուհին 3.Կրակ և սառույց ռուսերեն 6+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:00 Լա-Լա Լենդ ռուսերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:45 Գիշերվա օրենքը ռուսերեն 18+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:15 Երեք իքս:Համաշխարհային տիրապետություն ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Կյանք ու կռիվ հայերեն 16+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:00 Լա-Լա Լենդ ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:15 Ծիր կաթինի ճանապարհով ռուսերեն 12+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Կյանք ու կռիվ հայերեն 16+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:15 Ինչո՞ւ նա ռուսերեն 18+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Լեզու Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
11:00 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:00 Կյանք ու կռիվ հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:00 Երեք իքս:Համաշխարհային տիրապետություն ռուսերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Կյանք ու կռիվ հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:00 Մարդասպանի կրեդոն ռուսերեն 16+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:00 Երեք իքս:Համաշխարհային տիրապետություն ռուսերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Կյանք ու կռիվ հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:00 Ձյունե թագուհին 3.Կրակ և սառույց ռուսերեն 6+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:00 Լա-Լա Լենդ ռուսերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:45 Գիշերվա օրենքը ռուսերեն 18+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:15 Երեք իքս:Համաշխարհային տիրապետություն ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Կյանք ու կռիվ հայերեն 16+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:00 Լա-Լա Լենդ ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:15 Ծիր կաթինի ճանապարհով ռուսերեն 12+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Կյանք ու կռիվ հայերեն 16+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:15 Ինչո՞ւ նա ռուսերեն 18+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Լեզու Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
11:00 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:00 Ինչո՞ւ նա ռուսերեն 18+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:00 Երեք իքս:Համաշխարհային տիրապետություն ռուսերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:00 Մարդասպանի կրեդոն ռուսերեն 16+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:00 Երեք իքս:Համաշխարհային տիրապետություն ռուսերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:00 Ձյունե թագուհին 3.Կրակ և սառույց ռուսերեն 6+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:00 Ձյունե թագուհին 3.Կրակ և սառույց ռուսերեն 6+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:00 Լա-Լա Լենդ ռուսերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:45 Գիշերվա օրենքը ռուսերեն 18+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:15 Երեք իքս:Համաշխարհային տիրապետություն ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:00 Լա-Լա Լենդ ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:15 Ծիր կաթինի ճանապարհով ռուսերեն 12+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:15 Ինչո՞ւ նա ռուսերեն 18+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Լեզու Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
11:00 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:00 Ինչո՞ւ նա ռուսերեն 18+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:00 Երեք իքս:Համաշխարհային տիրապետություն ռուսերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:00 Մարդասպանի կրեդոն ռուսերեն 16+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:00 Երեք իքս:Համաշխարհային տիրապետություն ռուսերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:00 Ձյունե թագուհին 3.Կրակ և սառույց ռուսերեն 6+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:00 Լա-Լա Լենդ ռուսերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:45 Գիշերվա օրենքը ռուսերեն 18+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:15 Երեք իքս:Համաշխարհային տիրապետություն ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:00 Լա-Լա Լենդ ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:15 Ծիր կաթինի ճանապարհով ռուսերեն 12+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:15 Ինչո՞ւ նա ռուսերեն 18+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
 • Ինչո՞ւ նա
  Այսօր: 22:15
  2500 դրամ
  1 ժամ 51 րոպե
 • Կյանք ու կռիվ 2
  Մոտակա ցուցադրություն:
  Հունվարի 27, 22:00
  2500 դրամ
  1 ժամ 50 րոպե
 • Լա-Լա Լենդ
  Այսօր: 17:00
  2000 դրամ
  2 ժամ 8 րոպե
 • Մարդասպանի կրեդոն
  Այսօր: 14:00
  1500 դրամ
  1 ժամ 55 րոպե
 • Երեք իքս:Համաշխարհային տիրապետություն
  Այսօր: 13:00
  1500 դրամ
  1 ժամ 50 րոպե
 • Ծիր կաթինի ճանապարհով
  Այսօր: 21:15
  2500 դրամ
  2 ժամ 5 րոպե
 • Գիշերվա օրենքը
  Այսօր: 17:45
  2500 դրամ
  2 ժամ 8 րոպե
 • Ձյունե թագուհին 3.Կրակ և սառույց
  Այսօր: 16:00
  2000 դրամ
  1 ժամ 29 րոպե
 • Կյանք ու կռիվ
  • Շաբաթ, Հունվարի 21, 12:00
   Կապույտ դահլիճ
   1000 դրամ
  • Շաբաթ, Հունվարի 21, 13:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Շաբաթ, Հունվարի 21, 15:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Շաբաթ, Հունվարի 21, 19:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Շաբաթ, Հունվարի 21, 21:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Կիրակի, Հունվարի 22, 12:00
   Կապույտ դահլիճ
   1000 դրամ
  • Կիրակի, Հունվարի 22, 13:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Կիրակի, Հունվարի 22, 15:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Կիրակի, Հունվարի 22, 19:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Կիրակի, Հունվարի 22, 21:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Հունվարի 23, 12:00
   Կապույտ դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Հունվարի 23, 13:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Հունվարի 23, 15:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Հունվարի 23, 19:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Երկուշաբթի, Հունվարի 23, 21:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  Այսօր: 12:00
  1000 դրամ
  1 ժամ 50 րոպե
 • Դե Տժժա
  Այսօր: 11:00
  1000 դրամ
  1 ժամ 35 րոպե
 • Առաջին դեմք
  • Շաբաթ, Հունվարի 21, 11:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  • Շաբաթ, Հունվարի 21, 17:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Կիրակի, Հունվարի 22, 11:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  • Կիրակի, Հունվարի 22, 17:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Երկուշաբթի, Հունվարի 23, 11:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  • Երկուշաբթի, Հունվարի 23, 17:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  Այսօր: 11:30
  500 դրամ
  1 ժամ 50 րոպե