Հոկտեմբեր կինոթատրոն

  • Դոքթր Դուլիթլ
  • Սրատամ կապիտանը
  • Վայրի թռչունները
  • Դրախտի շողքերը