Սպասվող ֆիլմեր

 • Ընթացիկ ֆիլմեր

Ժամ Ֆիլմի անվանում Լեզու Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
11:30 Բրավո, Վիրտուոզ հայերեն 16+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Կարիբյան ծովի ծովահենները ռուսերեն 16+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:15 Խոստումը (հայերեն) հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:45 Օտարը:Պատգամ ռուսերեն 18+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Բրավո, Վիրտուոզ հայերեն 16+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:45 Արթուր թագավորի թուրը ռուսերեն 12+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 Շեն կենաս հայերեն 12+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:00 Խոստումը (հայերեն) հայերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:15 Կարիբյան ծովի ծովահենները ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Բրավո, Վիրտուոզ հայերեն 16+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:15 Խոստումը (հայերեն) հայերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:30 Կարիբյան ծովի ծովահենները ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Լեզու Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
10:00 Փոքրիկ բոսսը ռուսերեն 6+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:00 Կարիբյան ծովի ծովահենները ռուսերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Բրավո, Վիրտուոզ հայերեն 16+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:45 Խոստումը (հայերեն) հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Կարիբյան ծովի ծովահենները ռուսերեն 16+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:15 Փոքրիկ բոսսը ռուսերեն 6+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:45 Օտարը:Պատգամ ռուսերեն 18+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:00 Խոստումը (հայերեն) հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Բրավո, Վիրտուոզ հայերեն 16+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:00 Արթուր թագավորի թուրը ռուսերեն 12+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 Շեն կենաս հայերեն 12+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:15 Կարիբյան ծովի ծովահենները ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Բրավո, Վիրտուոզ հայերեն 16+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:45 Խոստումը (հայերեն) հայերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:30 Կարիբյան ծովի ծովահենները ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Լեզու Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
10:15 Փոքրիկ բոսսը ռուսերեն 6+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:00 Կարիբյան ծովի ծովահենները ռուսերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Բրավո, Վիրտուոզ հայերեն 16+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:00 Խոստումը (հայերեն) հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Կարիբյան ծովի ծովահենները ռուսերեն 16+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Խոստումը (հայերեն) հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:45 Օտարը:Պատգամ ռուսերեն 18+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:00 Խոստումը (անգլերեն) անգլերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Բրավո, Վիրտուոզ հայերեն 16+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:00 Արթուր թագավորի թուրը ռուսերեն 12+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 Շեն կենաս հայերեն 12+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Խոստումը (հայերեն) հայերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:15 Կարիբյան ծովի ծովահենները ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Բրավո, Վիրտուոզ հայերեն 16+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:00 Խոստումը (հայերեն) հայերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:30 Կարիբյան ծովի ծովահենները ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Լեզու Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
10:30 Փոքրիկ բոսսը ռուսերեն 6+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Բրավո, Վիրտուոզ հայերեն 16+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:15 Խոստումը (հայերեն) հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:15 Կարիբյան ծովի ծովահենները ռուսերեն 16+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:45 Խոստումը (հայերեն) հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Կարիբյան ծովի ծովահենները ռուսերեն 16+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:15 Օտարը:Պատգամ ռուսերեն 18+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Բրավո, Վիրտուոզ հայերեն 16+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 Շեն կենաս հայերեն 12+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:45 Կարիբյան ծովի ծովահենները ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Խոստումը (հայերեն) հայերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:00 Կարիբյան ծովի ծովահենները ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Բրավո, Վիրտուոզ հայերեն 16+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:00 Խոստումը (հայերեն) հայերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Լեզու Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
11:30 Բրավո, Վիրտուոզ հայերեն 16+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Բրավո, Վիրտուոզ հայերեն 16+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 Շեն կենաս հայերեն 12+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Բրավո, Վիրտուոզ հայերեն 16+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
 • Կարիբյան ծովի ծովահենները
  Այսօր: 13:30
  1500 դրամ
  2 ժամ 9 րոպե
 • Արթուր թագավորի թուրը
  Այսօր: 17:45
  2500 դրամ
  2 ժամ 6 րոպե
 • Օտարը:Պատգամ
  Այսօր: 15:45
  2000 դրամ
  2 ժամ 2 րոպե
 • Շեն կենաս
  Այսօր: 18:30
  1500 դրամ
  1 ժամ 22 րոպե
 • Խոստումը (հայերեն)
  Այսօր: 15:15
  2000 դրամ
  2 ժամ 12 րոպե
 • Խոստումը (անգլերեն)
  Մոտակա ցուցադրություն:
  Մայիսի 28, 17:00
  2000 դրամ
  2 ժամ 12 րոպե
 • Խոստումը (ռուսերեն)
  Ցուցադրություն չկա
  2 ժամ 12 րոպե
 • Փոքրիկ բոսսը
  Վաղը: 10:00
  1000 դրամ
  1 ժամ 27 րոպե
 • Բրավո, Վիրտուոզ
  Այսօր: 11:30
  500 դրամ
  1 ժամ 44 րոպե
 • Դե Տժժա
  Այսօր: 13:30
  1000 դրամ
  1 ժամ 35 րոպե
 • Առաջին դեմք
  Այսօր: 12:30
  1000 դրամ
  1 ժամ 50 րոպե